สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา

     ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ลูกละ 9,999 - 39,999 บาท ประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังไม่มี เป็นวัดที่ยากจน พระที่จำพรรษา มีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ในเขตธุรกันดาร ตามรอยตะเข็บติดต่อระหว่างจ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี เพื่อให้พระได้ใช้ตีบอกเวลาทำวัตรเช้า/เย็น และออกบิณฑบาตรbell10

     โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน 2564 วันทำพิธีเทหล่อและวันเดินทางนำระฆังไปถวาย เจ้าภาพสามารถมาร่วมทำพิธีเทหล่อและร่วมเดินทางไปทำถวายได้ครับ

S 26550311S 15269908
S 15269909
S 15269910

รายละเอียดของวัดที่จะนำระฆังไปถวาย

 1. วัดในจังหวัดนครพนม จำนวน 2 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 39,900 บาท ค่าขนส่ง 3,500 บาท
 2. วัดในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 วัด ทางวัดต้องการระฆังทองเหลือง ขนาด 6 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 25,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท
 3. วัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริดแบบเทหล่อ ขนาด 5.5 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 3,500 บาท
 4. วัดในจังหวัดสงขลา จำนวน 1 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริดแบบเทหล่อ ขนาด 5.5 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 3,500 บาท
 5. วัดสร้างใหม่ ในจังหวัดนครพนม จำนวน 5 วัด ทางวัดต้องการระฆังทองเหลืองแบบเทหล่อ ขนาด 5 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 15,900 บาท ค่าขนส่งลูกละ 3,500 บาท

หมายเหตุ .. ราคาที่แจ้ง เป็นราคาของลูกระฆังเท่านั้น ยังไม่รวมค่าขนส่งไปที่วัด

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังทั้งใบ

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ลูกระฆัง จารึกได้ทั้งหมด 7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระ ยอดเต็มจำนวน ในวันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. กำหนดส่งมอบระฆังที่รับเป็นเจ้าภาพ ภายใน 20 วัน
 5. การโอนเงิน ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 6. ถ้าต้องการทราบรายชื่อวัด ให้โทรสอบถามโดยตรง
 7. ไม่อนุญาต ให้นำระฆังที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้
 8. ถ้าเจ้าภาพท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร จากทางวัด เพื่อไปลดหย่อนภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท และจะจัดส่งให้หลังจาก ที่นำระฆังไปถวายให้กับทางวัดแล้ว
 9. วันทำพิธีถวาย อาจจะมีการเปลื่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางวัด
 10. ถ้าทางชมรม ไม่สามารถสร้างระฆังได้สำเร็จ หรือ ไม่สามารถนำระฆังที่สั่งทำ ไปส่งมอบให้กับวัดปลายทาง ได้ ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่วัดปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ภายใน 10-15 วัน  ยกเว้น เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวกัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช
ด.ญ.ณัฐสินี แสงพินิจ
นางเอนก เนียมน้อย
500.00
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท 11,500.00
  เหนือนารถ มั่นคงโตพันธุ์
ฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์
ชนันต์ธร มั่นคงโตพันธุ์
โตสิทธิ์ มั่นคงนิธิหิรัญ 
1,999.00
  นางจันทวรรณ ชื่นทรวง
นางสาวภัทรา แสงพยัพ
นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ
นางสาวสุธิดา ภมรบุปผาชาติ
นางสาวณัฐณรี ภมรบุปผาชาติ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ
ถวายวัดที่ จ.นครพนม 11,900 บาท
11,900.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ  38,900.00
  คุณ ธวัลรัตน์ กองไตรพูนศิริ และครอบครัว 514.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  - คุณจันทวรรณ ชื่นทรวง 1,000 บาท
- นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ 7,402 บาท
- ชาญชัย-สุปราณี พลังธนสุกิจ 2,000 บาท
- บริษัท มีทรัพย์ ค้าวัสดุ 14 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
5,000 บาท
พี่วิ 99
- น้องแอม 100
- สา 100
- พี่อ้อย 199
15,900.00
  น.ส.นุชจรีย์ ลีลาศ และครอบครัว 500.00
  น.ส. เบญจวรรณ มลีรัตน์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จังหวัดนครพนม
13,000.00
  นภษร พิศเพ็ง 50.00
  ประณาลี โอชภัทร ธนาภิรดี 100.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  นางสาวยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล พร้อมครอบครัว 89.00
  นางพรทิพย์ บุญเกียรติบุตร
นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
บจก.แพนคัสตอมส์
บจก.ซี.พี.บี ทรานสปอร์ต
รับเป็นเจ้าภาพ ถวายวัดที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
35,900.00
  นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
นางรัชฎาภรณ์ ปรีชารัชช
นางสมถวิล มานะดี
นายคงศักดิ์ มานะดี
รับเป็นเจ้าภาพถวายวัด จ.นครพนม 
11,900.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  จักริน พรหมมินทร์ 500.00
  ปาริฉัตร จันทร์มา 300.00
  นาย อานนท์ ภักดีพงษา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ  
22,000.00
  กุลจิรา สืบสัจจวัฒน์
ณชิตา ผานิมิต
มีฉัตร ผานิมิต
กำพล ศุภลักษณ์เมธา
ฉัตรา ศุภลักษณ์เมธา
พิมพ์นารา ศุภลักษณ์เมธา
นิศาชล สิ่วไธสง
สุภาพ ประสพบัว
กมล สิ่วไธสง
ธนโชติ สิ่วไธสง
สร้างถวายวัดในจังหวัดนครพนม 1 ใบ 
20,000.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 100.00
  Mr. Graham Lausch
นาง ปุณยนุช แกร์รี่
Ms. June lausch
นาง ทา ขำเขมร
ด.ช. แฮร์รี่ ฤทนที หม่อมประเสริฐ
น.ส.ปภัสรา หม่อมประเสริฐ
ด.ญ.ไอญา เมลาณี หม่อมประเสริฐ
นาย ณัฐวุฒิ หม่อมประเสริฐ
นาง มานพ จันทร์ทรัพย์ 
27,900.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 500 บาท
500.00
     
     
     
     

อานิสงส์ถวายระฆัง

 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ชื่อเสียง ดังขจรไกล
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ตำแหน่งหน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. ทุกครั้งที่ระฆังถูกตี  เจ้าภาพก็จะได้อานิสงค์ผลบุญทุกครั้ง

     การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล

     การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 47

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 386

เดือนนี้ 4241

ทั้งหมด 574713