ความเป็นมา

     กองทุนสร้างพระประธาน และพระไตรปิฎกถวายวัดที่ขาดแคลน เริ่มทำงานกันตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อตอนที่มีวิกฤติการณ์น้ำท่วมใหญ่ โดยพระอานุภาพ สารคนโธ เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับการช่วยเหลือจากลูกศิษย์ลูกหา ของวัดเขานางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวนหนึ่ง

     ต่อมา ในเวลาหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไปไม่นาน ก็ได้ทราบข่าว เกี่ยวกับ หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก ถูกน้ำท่วม เสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ในหลาย ๆ วัด จึงบอกบุญญาติโยม ระดมทุนสร้างพระไตรปิฎกถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนจากนั้นเป็นต้นมา

     ในขณะนั้น พระอานุภาพ จำพรรษาอยู่ที่วัดเขานางบวช มีฐานะเป็นพระลูกวัด จึงต้องให้เกียรติและให้เครดิตงานบุญและงานสาธารณะสงเคราะห์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อวัดเขานางบวช ตามธรรมเนียมและมารยาทอันพึงปฏิบัติ

     ช่วงต้นปี 2558 พระอานุภาพ ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และได้ก่อตั้งกองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน โดยแยกต่างหาก และไม่ขึ้นกับทางวัดเขานางบวชอีกต่อไป ดังนั้นจึงได้เกิด กองทุนสารคนโธ เป็นกองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน ขึ้นมา อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระอานุภาพ จะจำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ เพื่อความเป็นอิสระในการดำเนินการต่าง ๆ ทางกองทุนฯ ก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดโพธิ์ศรีเจริญ เช่นเดียวกัน

     เมื่องานของทางกองทุนมีมากขึ้น ขณะที่พระอานุภาพ ยังอยู่ในเพศบรรพชิต การติดต่องานบางอย่าง  เกิดความไม่สะดวกหรือไม่คล่องตัว พอมาถึงช่วงปลายปี 2558 พระอานุภาพจึงได้ตัดสินใจลาสิกขา ออกมาดูแลงานของทางกองทุน ทั้งในเรื่องของสร้างพระประธาน , หนังสือพระไตรปิฎก , งานนำถวายปัจจัย และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่วัดที่ขาดแคลน ต้องเดินทางขึ้นล่อง ต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา

     อย่างไรก็ดี เมื่อสะสางงานให้ลงตัวแล้ว ทางคุณอานุภาพ ก็ยังตั้งใจที่จะกลับไปบวชในไม่ช้านี้ เพื่อปฏิบัติธรรมอยู่ในเพศบรรพชิต ต่อไป

   ทางกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างพระประธาน หนังสือพระไตรปิฎก และ ระฆัง รวมทั้งสิ่งจำเป็นอื่น เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือ วัดที่ติดต่อขอมา

     โดยทางกองทุน จะจัดหาปัจจัยและหาเจ้าภาพ ด้วยการบอกบุญญาติโยม และเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหา ที่มีจิตศรัทธาที่จะต้องการสร้างพระประธาน หรือพระไตรปิฎก หรืออื่น ๆ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา หลังจากที่หาเจ้าภาพและปัจจัยได้ครบแล้ว ทางกองทุน ก็จัดหาผู้รับทำ ที่คิดราคาถูกกว่าท้องตลาด ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป ทางกองทุน มีโรงหล่อที่เป็นพันธมิตร ทางการค้ากันอยู่แล้ว ตั้งแต่ 2556 ซึ่งทางโรงหล่อจะคิดราคาพระพุทธรูป ที่สั่งทำ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เมื่อของที่สั่งทำ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกองทุนฯ ก็จะนำพาเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญ ไปถวายยังวัดต่าง ๆ ที่ขาดแคลนด้วยตัวเอง จนจบทุกขั้นตอน

     ผลงานของทางกองทุนฯ ที่ผ่านมามีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ทางกองุทนฯ ช่วยจัดหาวัดที่ยังขาดแคลน หรือจะเป็นทางวัดที่ขาดแคลน ต้องการปัจจัยต่าง ๆ ก็ติดต่อเข้ามาให้ทางกองทุน ช่วยบอกบุญหาเจ้าภาพให้ ก็มีเป็นจำนวนมาก เช่นกัน

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

  1. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
  2. ช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่าง ๆ เช่น ศพไม่มีญาติ หรือช่วยเหลือฌาปนกิจศพที่ขาดแคลนปัจจัย, ช่วยเหลือพระภิกษุที่อาพาธ ,ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม , ทุนการศึกษา ,ทุนอาหาร สำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ฯลฯ เป็นต้น
  3. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการและองค์การเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
  4. สร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ เช่น พระประธาน , พระพุทธรูป , โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบทอดพุทธศาสนา เป็นสำคัญ
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรมหลักของกองทุนฯ

  1. สร้างพระพุทธรูป , สร้างพระประธาน เพื่อถวายแก่วัดที่ขาดแคลน
  2. สร้างพระไตรปิฎก , หนังสือสวดมนต์ เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน
  3. สร้างถาวรวัตถุที่จำเป็น ให้กับวัดที่ขาดแคลน เช่น กุฏิพระสงฆ์ , เมรุเผาศพ
  4. สิ่งจำเป็นอื่น ๆ ตามที่ทางวัดต่าง ๆ ร้องขอ และทางกองทุนสามารถจัดหาให้ได้

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 228

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1246

เดือนนี้ 8646

ทั้งหมด 659436