เงื่อนไขความรับผิดชอบ ของทางชมรม ในกรณีที่เจ้าภาพขอยกเลิก เพื่อขอเงินคืน

 1. ต้องเป็นเหตุ ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด ของทางชมรม และมีผลทำให้ไม่สามารถ เทหล่อ และ ส่งมอบพระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ได้ทันตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ ยกเว้น เหตุที่เกิดจาก สภาพอากาศ อุบัติเหตุระหว่างขนส่งและ ความผิดพลาดของทางเจ้าภาพ
 2. พระพุทธรูป/ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรมที่สั่งทำ ไม่ตรงตามแบบและตรงตามจุดประสงค์ ที่ได้ตกลงกันไว้
 3. ถ้าเป็นกรณี ที่วัดปลายทางมีปัญหา และเป็นวัดที่ทางกองทุนจัดหาให้ทางวัดไม่รับถวาย พระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ที่เจ้าภาพสร้างกับทางชมรม ในกรณีนี้ ทางชมรม จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ ให้ภายใน 30 วัน ถ้าครบกำหนดแล้ว ทางชมรมยังหาวัดใหม่ ให้ไม่ได้ จะทำเรื่องคืนเงินให้
 4. ทางชมรม จะรับผิดชอบ คืนเงินให้ ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาแล้วเท่านั้น


ขั้นตอนในการขอเงินคืน

 1. แจ้งชื่อ เบอร์โทร ของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ และ แนบเอกสารการโอนเงิน
 2. แจ้งรายละเอียดของพระพุทธรูป ที่ได้สั่งทำไว้
 3. แจ้งหมายเลข บ/ช ที่จะให้โอนเงินคืน
 4. ทางชมรม จะโอนเงินคืนให้ ภาย 30-45 วัน
 5. ช่องทางในการแจ้ง มี 2 ช่องทางเท่านั้น ทางไลน์ ไอดีไลน์ sarakuntho
  หมายเหตุ ไม่รับแจ้งทาง sms

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 229

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1247

เดือนนี้ 8647

ทั้งหมด 659437