ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ขออนุญาตปรับราคาพระประธานขึ้นอีก 5 - 10% * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วม...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ * โครงการนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 38 เล่ม (ข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2566)      ขอเรียนเชิญ ร่...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

tripidok 2016

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้

* โครงการนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 38 เล่ม (ข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2566)

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางวัดได้แจ้งกับทางชมรมฯว่า ตั้งแต่ตั้งวัดมา ทางวัดยังไม่มีเคยหนังสือพระไตรปิฎกอ่านเลย ทางวัดจึงขอให้ทางชมรม ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพ จัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎกให้กับทางด้วย เพื่อที่พระภิกษุและสามเณร ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด จะได้มีไว้ใช้อ่านเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

รายละเอียดของหนังสือพระไตรปิฎกที่ทางวัดใน จ.กาญจนบุรี ต้องการ

จะเป็นหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ พร้อมตู้หนังสือไม้สัก จำนวน 1 ชุด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 49,900 บาท หรือ จะร่วมทำบุญเป็นเล่ม เป็นเจ้าภาพเล่มละ 599 บาท

*ราคาที่แจ้ง ได้รวมค่าจัดพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือพระไตรปิฎกที่รับเป็นเจ้าภาพ และค่าขนส่งหนังสือพระไตรปิฎกไปที่วัดเรียบร้อยแล้ว
**ถ้ารับเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม ( 599 บาท ) สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ ลงในหนังสือที่รับเป็นเจ้าภาพ ได้เล่มละ 2 รายชื่อ

หมายเลขบัญชีในการร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพ

 1. แจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อ(ถ้าสะดวก)ของผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-550-9777 หรือ แจ้งทางไลน์ โดยใช้หมายเลขนี้ เพิ่มเป็นเพื่อนได้เลย
 2. เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ทางเจ้าภาพจะต้องโอนปัจจัยที่ต้องการร่วมทำบุญ มาที่ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
  ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

 3. รายชื่อวัด ทางชมรม จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น เพื่อป้องกันผู้ที่หลอกถาม เพื่อเอาข้อมูลวัดจากทางชมรมฯ ไป แล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จนทำให้เกิดปัญหามากมายกับทำทางชมรมฯ เช่นแอบนำหนังสือไปถวายให้กับทางวัด แล้วไม่แจ้งให้ทางชมรมฯ ทราบ ก็ทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้อนกับทางชมรมฯ
 4. เมื่อทางชมรมฯ หาเจ้าภาพได้ครบตามจำนวนแล้ว ทางชมรมฯ จะส่งรายชื่อเจ้าภาพ ไปที่โรงพิมพ์ เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ จัดพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือให้ ในขั้นตอนนี้ ทางโรงพิมพ์จะใช้ระยะเวลาในการทำ 30 วัน เมื่อหนังสือพระไตรปิฎกจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางชมรมฯ จะนำหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ไปส่งมอบให้กับวัดที่ติดต่อขอมา
 5. เจ้าภาพท่านใดต้องการ ใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัดเพื่อนำไปลดภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท โดยจะจัดส่งให้ทาง EMS หลังจากที่ทาง ชมรมฯ นำหนังสือไปส่งมอบให้กับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 
โครงการนี้ สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ 2 วิธี

 • รับเป็นเจ้าภาพทำบุญทั้งชุด ชุดละ 49,900 บาท
 • ร่วมทำบุญเป็นเล่ม เล่มละ 599 บาท

ท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกคนเดียวทั้งชุด สามารถเลือกวัดถวายตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 1. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 49,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดแล้ว) (ทางวัดติดต่อขอมาเมื่อเดือน มกราคม 2564)
 2. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 46,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดแล้ว)
 3. วัดที่จังหวัดนครปฐม ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 46,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดแล้ว)
 4. วัดที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 วัดทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 53,000 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดแล้ว)
 5. วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 55,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดแล้ว) (ทางวัดติดต่อขอมาเมื่อเดือน ตุลาคม 2563)
 6. วัดป่าที่จังหวัดสกลนคร ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ราคาชุดละ 55,900 บาท ** ทางวัดติดต่อขอมา เมื่อเดือน ธันวาคม 2564 ปัจุบัน ยังไม่มีเจ้าภาพ***
 7. วัดที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทางวัดติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือไม้สัก ราคาชุดละ 43,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 53,900 บาท ** รายการนี้ทางวัดติดต่อขอมา เมื่อเดือน ธันวาคม 2564 ปัจุบัน ขณะนี้ยังไม่มีเจ้าภาพ* (ทางวัดต้องการใช้ด่วน)
 8. วัดป่าที่จังหวัดสกลนคร ทางวัดติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ ชุดละ 49,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดเรียบร้อยแล้ว)
 9. วัดป่าที่จังหวัดขอนแก่น ทางวัดติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ ชุดละ 49,900 บาท (รวมค่าขนส่งไปที่วัดเรียบร้อยแล้ว)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ แจ้งร่วมทำบุญได้ที่

 1. โทร 089-550-9777
 2. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญ วัดที่ จ.กาญจนบุรี

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  รศ.ดร ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาบ  2,000.00
  นางสาววิชชุตา จีระเสมานนท์
จำนวน 1 เล่ม 590 บาท
590.00
  นายไชยนตร์ จีระเสมานนท์
นางวิลาวัลย์ จีระเสมานนท์
จำนวน 1 เล่ม 590บาท
590.00
  นายนันทวัฒน์  หิรัณย์พศิน 1100 บาท 1,100.00
  นส.นันท์นภัส บุญปลูกและครอบครัว 1 เล่ม 599 บาท 599.00
  น.ส.เกษร วงศ์จร
น.สเ บญจวรรณ วงศ์จร
และครอบครัว 599 บาท
599.00
  นายนันทวัฒน์  หิรัณย์พศิน 1,100 บาท 1,100.00
  โชติวิทย์ สิงแก้ว
เกียรติยศ สิงแก้ว
ธัญญรัตน์ สิงแก้ว
ครอบครัวและญาติพี่น้อง 599 บาท
599.00
  นายปัณนรสี จิตประพันธ์ และ น.ส.ชุติมา อาขวาคม 600 บาท 600.00
  น.ท.รัชพล โยธะธราดล ร.น.
นาย ภัฏ โยธะธราดล ร.น. 599 บาท
599.00
  พีรวัฒน์ บุญสถิตถาวร 599 บาท 599.00
  ไม่ระบุชื่อ 89 บาท 89.00
  นายพิทักษ์์ สำเนียงล้ำ 100 บาท 100.00
  คุณธัญญารัตน์ ตุลย์พิสุทธิ์และลูกหลาน 599 บาท 599.00
  นายนันทวัฒน์  หิรัณย์พศิน 1,100 บาท 1,100.00
  เนาวรัตน์ ทองไทย สร้างหน้งสือพระไตรปิฎก1เล่ม 599 บาท 599.00
  สุทธินีย์ ทองไทย สร้างหน้งสือพระไตรปิฎก1เล่ม 599 บาท  599.00
  ธิดา ทองไทย สร้างหน้งสือพระไตรปิฎก1เล่ม 599 บาท 599.00
  แคทรียา ทองไทย สร้างหน้งสือพระไตรปิฎก1เล่ม 599 บาท 599.00
  ไอรินทร์ ทองไทยและ ธีราวดี รุ่งศรี ร่วมสร้างหน้งสือพระไตรปิฎก9เล่ม 5,391 บาท 5,391.00
  นางสาวจุฬนี อาจหาญศรี 1 เล่ม 599 บาท 599.00
  พิสิษฐ์ พิมพกานต์ วัชรพิบูลย์ 1เล่ม 600 บาท 600.00
  ธฤติมัต ถิรนัยสกุล กมลวรรณ์ วงษ์ธนวัชร์ 1 เล่ม 600 บาท 600.00
  ขออุทิศบุญนี้แด่ แม่พี่เชอรี่ ที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 1 เล่ม 599 บาท 599.00
  ขออุทิศบุญให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร ของ เนาวรัตน์ ทองไทย จำนวน 1 เล่ม 599 บาท 599.00
  นายจักรพัฒน์ โรจนบวรพุทธ 156 บาท 156.00
  นายนันทวัฒน์  หิรัณย์พศิน 550 บาท 550.00
  นางสาวจันจิรา พุ่มจันทร์ 599 บาท 599.00
  นายประชา-นางจินดา สิทธิพงศธร 599 บาท  599.00
  ชวนภ คณานุกูล 500 บาท 500.00
  ณัฏฐ์ จันทร์พ่วง
ณัฏฐ์ สุนทร 1 เล่ม 599 บาท
599.00
  นายศุภชัยและนางเพชรรัตน์  น้อยวัฒนา 500 บาท 500.00
  น.ส.อภิรดี อรรถกรปัญญา
อุทิศให้ น้องถุงเงิน 1 เล่ม 599 บาท
599.00
  อาระดี  สุเรียมมา และครอบครัว 599 บาท 599.00
  คุณแม่สุมาลี  วีระบุญจิตร และครอบครัววีระบุญจิตร   สมศักดิ์  แม้นศรีพัฒนกุลและครอบครัว  พลรัตน์  แม้นศรีพัฒนกุลและครอบครัว 599 บาท 599.00
  สุวรรณี พูนวิศวานนท์ 2 เล่ม 1,198 บาท 1,198.00
  ฐิติภา สุวรรณชาศรี + ศิวัฒ อมรรัชกิจ 1 เล่ม 599 บาท  599.00
  สมชาย ศุภกิจ 500 บาท  500.00
  นายนันทวัฒน์  หิรัณย์พศิน รับเป็นเจ้าภาพ  2 เล่ม 1,100 บาท 1,100.00
  สมชาย ศุภกิจ 500 บาท 500.00
  นางสาว ศิริวิมล พบเพชรสวย และ Mr. Jason George 1 เล่ม 599 บาท 599.00
  นาย พิษณุ พบเพชรสวย และ นาง สมหมาย พบเพชรสวย 1 เล่ม 599 บาท  599.00
     
     
     
     
     
     


อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

     สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า tripidok x2 icon

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้

สารีบุตร ผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

 • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
 • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
 • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
 • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
 • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

S 3399686
s 1540126s 1540127
s 1540128
s 1540129
s 1540130
S 3399687
S 5111823

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 249

เมื่อวานนี้ 309

สัปดาห์นี้ 820

เดือนนี้ 7538

ทั้งหมด 911825