โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2565

* รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทางโรงงานหล่อพระ มีส่วนลดให้ 15% และจัดส่งให้ฟรี * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโค...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 28 เล่ม   * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตท...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธาน เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     ขอแจ้งกำหนดการนำหนังสือพระไตรปิฎก ไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในจังหวัดศรีสะเกษ ทางชมรมฯ จะนำไปถวายให้กับทางวัดในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2564 เมื่อถวายให้กับทางวัดเรียบร้อย ทางชมรมฯ จะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรของทางวัด ให้กับเจ้าภาพที่ได้ติดต่อขอไว้ ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าจัดส่งแล้วเท่านั้น)

 ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และขอขอบคุณ คุณกันตพงศ์ - คุณสมพล - คุณณัฐภณ จันทร์ประเสริฐ ที่รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก 25 เล่ม สุดท้ายให้ ส่วนกำหนดวันนำไปถวาย ทางชมรมฯ จะนำไปให้กับทางวัด ปลายเดือนเมษายน 2565 ( ปิดโครงการรับทำบุญ 30 มีนาคม 2565)


     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อนำไป ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในจังหวัดมุกดาหาร โดยทางวัดได้ติดต่อขอมา และได้แจ้งกับทางชมรมฯ ว่าในปัจุบัน ทางวัดยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎกไว้ใช้อ่านเลย จึงขอให้ทางชมรม ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้กับทางที เพื่อที่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด จะได้มีไว้ใช้ศึกษา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา tripidok 2016

     ในครั้งนี้ ทางวัดได้ติดต่อขอมาเป็น หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ พร้อมตู้ไม้สัก

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเล่มละ 550 บาท หรือ รับเป็นเจ้าภาพทั้งชุด ชุดละ 44,000 บาท (ราคานี้ รวมค่าจัดส่งและค่าพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ ติดที่หนังสือเรียบร้อยแล้ว)

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพ

 1. แจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด โดยแจ้งเป็นจังหวัด ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด ทางชมรม จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น เพื่อป้องกันพวกหลอกถามข้อมูลของวัด จากทางชมรมฯ เพื่อนำเอาไปใช้ประโยชน์ จนทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้อนกับทางชมรมฯ
 4. เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ทางเจ้าภาพจะต้องโอนปัจจัย เต็มจำนวนตามที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละวัด ภายในวันที่ตกลงบอกรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ารับเป็นเจ้าภาพแน่นอน และทางชมรมฯ จะได้รีบแจ้งให้กับทางวัดทราบ ว่ามีเจ้าภาพรับทำหนังสือพระไตรปิฎกให้กับทางวัดแล้ว
 5. วันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพสามรถเดินทางไปทำพิธีถวายด้วยตนเองได้ และสามารถกำหนดวันทำพิธีถวาย ด้วยตนเองได้
 6. ระยะเวลาในการพิมพ์และสั่งทำ 20-30 วัน
 7. หมายเลข บัญชีที่โอนชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ " เลขที่บัญชี 405-816933-1

 

สามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทั้งชุด หรือร่วมทำบุญเป็นเล่ม เล่มละ 550 บาท

S 3399683S 3399685
S 3399686
S 3399687

S 5111814
S 5111816S 5111817
S 5111820S 5111823

     ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 1 เล่ม สามารถพิมพ์ชื่อของท่านและครอบครัว ไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ ที่ท่านรับเป็นเจ้าภาพได้ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวาย เมื่อหาเจ้าภาพได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ในวันที่นำหนังสือ ไปถวายที่วัดปลายทาง เจ้าภาพสามารถเดินทางไปร่วมทำพิธีที่วัดปลายทางได้ครับ โดยเดินทางไปเอง ตามวันเวลา ที่กำหนด

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อเจ้าภาพ
(ถวายวัดที่จังหวัดมุกดาหาร)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  สิวลี สุคันธวณิช 1 เล่ม  550.00
  นางสาวกุลิสรา และ ส.ต.ท.พงศ์พิสุทธิ์  สายด้วง   100.00
  นายปวิตร ไผ่ศิริ 2 เล่ม  1,100.00
  พระอาจารย์ชัยยันต์ สิริจันโท และคณะลูกศิษย์ 3 เล่ม  1,650.00
  นายกิตติวุฒิ ผลีสนธิ 1 เล่ม  550.00
  น.ส.นฐมน  เสรีลัดดานนท์ 1 เล่ม  550.00
  นางสาวอุไล ก้อนทอง  600.00
  คุณพ่อประเสริฐ วงษ์เป็ง คุณแม่นาง จำนงค์ วงษ์เป็ง
นาย ชัยสิทธิ์ วงษ์เป็ง จำนวน 3 เล่ม 
1,650.00
  แคทรียา ทองไทย 550.00
  น.ส.รสริน สุขโต 550.00
  นายทยากร ไฝทอง 40.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว 600.00
  สัตวแพทย์หญิง เมธินี สุนาวิน
พันตำรวจเอก สมศักดิ์ สุนาวิน
คุณธนิกา ธนพรวงศ์
นายแพทย์ เมธัส สุนาวิน
คุณณัฐธนัน สุนาวิน 
1,100.00
  นางสาวนภัทร บุญประคม
และนายณัฐนพล ไชยลา
99.99
  วราลี ดลสิทธิยานนท์ และครอบครัว
ด.ญ.พริมาภา ดลสิทธิยานนท์
ด.ช.ภัทระ วุฒิสุชีวะ 
550.00
  คุณาสิน+นันทนา+อริยา จินตทิพย์วรรณ  550.00
  ณัฐรดา ลีนะธรรม  1,276.00
  นันทวัน อัจฉริยพล  500.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว 600.00
  น.ส.พรทิพย์ แซ่ตั้ง
น.ส.ณัฐฐวดี แซ่ตั้ง จำนวน 2 เล่ม 
1,100.00
  อารยา วุฑฒะวนิช และครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว  600.00
  นันทวัน อัจฉริยพล 200.00
  สมนึก เนตรคุณาวุฒิพงษ์
สุวพร เนตรคุณาวุฒิพงษ์
นนท์ปวิธ เนตรคุณาวุฒิพงษ์
550.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว 600.00
  นาย พฤกษ์ พรหมสุวรรณ
นางสาว สิริรวินทร์ เรี่ยวพานิชกุล 1 เล่ม
550.00
  นายพฤกษ์ พรหมสุวรรณ และครอบครัว 1 เล่ม 550.00
  ภก.สมชาย วิเศษธร
คุณแม่หนูพลอย วิเศษธร
คุณวิภารัตน์ วิเศษธร 
550.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว 600.00
  นายสมชาย ศุภกิจ 200.00
  วรรณรัตน์ ศรีกนกและครอบครัว 200.00
  นายชยุต รุนสำราญ 1 เล่ม 550.00
  นางสาวอภิญญา กลมวงค์ 200.00
  แคทรียา ทองไทย  550.00
  เพียงขวัญ สุวรรณวงศ์ 1 เล่ม 550.00
  ศศิวิมล คล่องอักขระ 1 เล่ม 550.00
  นาย คมสันต์ ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว  600.00
  พันเอกไชยวัตร - นางนภัสสินี มาลาหอม
นายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม - นางสาวทัตรดา แสงธรรม
นายวรการ มาลาหอม - นางสาววลัญชน์รัตน์ โสภา
ดร.กิตติธัช มาลาหอม
นางสาวพิมพ์รดา มาลาหอม
เด็กหญิงภัชชาวีร์ มาลาหอม
จำนวน 5 เล่ม 2,750 บาท
2,750.00
  จำรอง เพียวงษ์
จิตติ เพียวงษ์
บัน เพียวงษ์
ปัน นวนไชยะลาด
550.00
  ด.ช. หาญร์อุดมศึก ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา
ด.ช. ปุณณกร ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา
ด.ช. ศุภนัฏฐ์ ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา
550.00
  น.ส.จินตนา พัฒนาธรชัย 115.00
  นาง วาสนา คำลือ
นาย วัชรเดช คำลือ
นางสาว ยุวเรศ คำลือ
อุทิศให้ นาย ทรงเดช คำลือ
 
  ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  รสริน สุขโต 500.00
  ฉัตรดาว สุพรัตน์ 2 เล่ม  1,100.00
  เนตรนภา ธนพัฒน์ 900.00
  ครอบครับ(ชุณห์ศรี) 550.00
  จิตติ  เพียวงษ์ 100.00
  นายนิวัฒน์ สุขใส
นางมณฑา สุขใส
นายนันทศักดิ์ สุขใส
นางสาววีณารัตน์ สุขใส
นางสาวนพมาศ สุขใส
นายทวีศักดิ์ สุขใส
นางกัญญาทิพย์ สุขใส 1 เล่ม
550.00
  จิดาภา สุวรรณกาศ 1 เล่ม 550.00
  รสริน สุขโต  200.00
  ด.ช. หาญร์อุดมศึก ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา
ด.ช. ปุณณกร ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา
ด.ช. ศุภนัฏฐ์ ชูสุทธิ์ พร้อม บิดา มารดา 1 เล่ม 550 บาท
550.00
  วรพัช นวธนวงษ์ พร้อมครอบครัว
นนธวัช คล่องแคล่ว พร้อมครอบครัว 
550.00
  วิภาดา จินดาวงศ์ 100.00
  น.ส.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข และครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  คุณศกุนา แก้วนพรัตน์ 100.00
  กันตพงศ์ - สมพล - ณัฐภณ จันทร์ประเสริฐ  13,750.00
     
     

รายชื่อเจ้าภาพ
(วัดพระพุทธบาทคู่ภูลาดกั่ว อ.ภูกระดึง จ.เลย)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ด.ต.พงศ์พดลณ์ วรธรรม  21,300.00
  นาง รวินท์วัฒน์ มากไถล  5,000.00
  พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐและครอบครัว 2,000.00
  ด.ต.ณัฎฐ์วัฒน์ เฉลิมวงศ์  1,000.00
  นางวาณี - นายธีระพงษ์-นายธนบดี ธนารักษ์วุฒิกร 500.00
  น.ส.วัลย์ณาภัลร์ วรธรรม  1,000.00
  อำพล-ธนิดา ปัญญาชื่น 200.00
  สุรศักดิ์ บำรุงกิจ 100.00
  ภัครัศมิ์ 400.00
  สรรเสริญ จูมพล บุญโฮม จูมพล พร้อมครอบครัว 1,000.00
  ด.ต.ประเจกษ์ จูมพล 1,000.00
  พ.อ.จิติวัฒนา รอดเจริญ 200.00
  นายวิทยา-นางสาว ศินาส พุ่มขจร 500.00
  น.ส. นัฎธิดา จูมพล 500.00
  นานจีระศักดิ์ จิระเกษมนุกูล 100.00
  นางสาว ปราณี สุขรักษ์ 100.00
  นางรัศมี-เด็กชายปิยชาติ แก้วนุ้ย 100.00
  ด.ต.วัฒนา​ คมขำ และ​ครอบครัว​ 500.00
  ชยุต แก้วนุ้ย
ทัศนนันท์ แซ่โล้ว
ศิริภรณ์ สิทธิวิโรจน์
กาญจนาพร สิทธิวิโรจน์
สิริมงคล สิทธิวิโรจน์
500.00
  ด.ต.ศราวิน มีคำสัตย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ 500.00
  พ.ต.ท.มาโนช สิทธิพล พร้อมครอบครัว 500.00
  นายกพล​ หุ่นนิรันดร์ 300.00
  นางสาวนุชรีย์ ดำผอม 200.00
  ร.ต.อ.เดชอุดม อ่อนยิ่ง 500.00
  คุณ วิรวรรณ คล้ายศรีบุญ 100.00
  นาย พันธ์ ฤทธิ์น้อย 200.00
  ด.ต.สุรพล เมืองแวง 200.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  ด.ต. พรชัย ทูคำมี และครอบครัว 300.00
  พ.ต.ท..หญิงชินานาฎ สุคนธมัต 100.00
  วิภาดา เชยจันทา 100.00
  นางลักย์สกล ขาวงาม พร้อมครอบครัว 500.00
  นส.มณศิกาญน์ กิติพงศ์ตวาณิช 100.00
  นายบุญทัน วรธรรม 100.00
  นายชยางกูร เชิญชม 100.00
  นายพณศ์ชกรน์ กิติพงศ์ตวาณิช 100.00
  ด.ช.อดุลวิทย์ เลิศสุวรรณวงษ์ 100.00
  นายเสรี เลิศสุวรรณวงษ์ 100.00
  นายดลวรรธน์ เลิศสุวรรณวงษ์ 100.00
  นายขวัญชัย วิเศษแก้ว 100.00
  ด.ช.ขวัญแก้ว วรธรรม 100.00
  แก้วขวัญ วรธรรม 100.00
  วัชรี ศรีแพง 100.00
  นายฉลาด ทรงคะรักษ์ 200.00
  นางเนตรนภา ทรงคะรักษ์ 200.00
  นางสาว ธัญชนก ทรงคะรักษ์ 200.00
  ด.ช.ดิสรณ์ ทรงคะรักษ์ 200.00
  ด.ช.อธิยุต ทรงคะรักษ์ 200.00
  นายจำรัส-นางดารัตน์ พลพุทธา 300.00
  คุณรัฐพล โพธิ์พันธุ์-คุณสุธิดา ตัวประโคน 1,000.00
  คุณวิชาญ- คุณจันนภา โพธิ์พันธุ์ 200.00
  คุณประจักษ์ คุณเรณู ดาวเรือง 100.00
  ด.ญ.ปรางค์ทิพย์ โพธิ์พันธุ์ 20.00
  คุณสุนทรี ดาวเรือง 50.00
  คุณสมบูรณ์ เทพทองและครอบครัว 100.00
  คุณสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ และครอบครัว 500.00
  คุณสมศรี จิตสงบ 200.00
  คุณนิพนธ์ เหง้าละคร 100.00
  คุณวัชรินทร์ โอทารัมย์และคุณสดใส บริบุตร 200.00
  คุณ สุรนาถ ธรรมพิทักษ์และครอบครัว 200.00
  คุณ สมจิตร แสนจันทร์และครอบครัว 300.00
  คุณวรรธนา ครุฑประโคน และครอบครัว 100.00
  คุณสุคิด ดุลยวัตสิริ และครอบครัว 100.00
  ร.ต.ต.ภัคฒ์พริษฐ์ ศรีวิลัย และครอบครัว 120.00
  คุณณัฐติกาญจน์ โสรัตนมงคล และครอบครัว 200.00
  คุณ​พิเชษฐ พฤกษา​และ​นาง​สาว​ยศ​วดี​ คัมภีรวิภากร 300.00
  สรินยา+อิริค กูเทียเรซ 519.00
  คุณจุฬา พวงทอง และครอบครัว 100.00
     

ถวายวัดทุ่งประทาย จ.ศรีษะเกษ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  สำรวย ศรนุวัตร์ 550.00
  นาย วัชระ เลิศพีรพันธุ์ 550.00
  ฐานพัฒน์  โกศัยสุนทร และครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  นาย วัชระ เลิศพีรพันธุ์ ทำเพิ่มอีก 1 เล่ม  550.00
  นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว 1 เล่ม 550.00
  นางพิศมัย ภู่เผือกและครอบครัว 1 เล่ม 550.00
  นางเกตุนภัส เด็มคิว พร้อมครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  คุณสมชาย ศุภกิจ 550.00
  คุณนนทวัฒน์ หนองหิน และครอบครัว 550.00
  นรินทร ชัยกาญจนกิจ (เทียน) 499.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์  550.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์ 2 เล่ม  1,100.00
  นายศิริชัย เต็มสูงเนิน
นางจันทร์หอม เต็มสูงเนิน
และครอบครัว 
550.00
  นายสุรศักดิ์ เหมนาค  550.00
  คณาธิป รอดสุโข 200.00
  นางสาวพัชมณ สิทธิสาร 1  เล่ม 550.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  ทยากร 70.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และ ธนกฤต จันทราศิริธนา 550.00
นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว  550.00
วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และ ธนกฤต จันทราศิริธนา 550.00
นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว  550.00
วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว 
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  น.ส.จินตนา พัฒนาธรชัย 550.00
  ศุภลักษณ์ เชยชม 100.00
  น.ส.จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
นายอนุสิทธิ์ ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ญ.ปวริศา ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ช.ปวรรุตม์ ตั้งหิรัญรัตน์ 
1,100.00
  คุณศิริวรรณ วงษ์สวาท 100.00
  วรวุฒิ อุ่นใจเพื่อน 100.00
  นางสาว หทัยกาญจน์ มาดา และครอบครัว  1,100.00
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว 
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  สมชัย เพ็ญนภา ศรีมีส่วน และคณะ 550.00
  พรทิพย์. แซ่ตั้ง 550.00
  ณัฐฐวดี. แซ่ตั้ง 550.00
  นาย เมธา ตันติวงศ์ 550.00
  ครอบครัวพานเพียรศิลป์ 550.00
  พรพรรณ์-ศรีชัยยะพรกณก -ศุภชัย - วีระ - ศรัญญา กิจเวชเจริญ 1 เล่ม 550.00
  คุณพ่อบุญช่วย สมปัญญา พร้อมครอบครัว
ขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา และ อุทิศให้ คุณแม่สายสมร สมปัญญา และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว 1 เล่ม
550.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 550.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 550.00
  นางสาวพัชรมินทร์ พลโคตร  550.00
  นายโรบิน-นางอรปภา- เด็กหญิงเทสซ่า อริชา แฮร์มันน์ 550.00
  นางสาวพัชรมินทร์ พลโคตร 550.00
  ธีนารนันท์​ เจริญ​เรือง​เลิศ, คำรณ​เ​สม​นันท์​ 550.00
  นางชุติมา บัตรเจริญและครอบครัว  1,100.00
  พระณัฐวัฒน์  สกุลเฐียรสุข และ นางวิมล  วสุษเฐียร  1,300.00
  คมสันต์ ข่าทิพย์พาที 600.00
  น.ส.จินตนา พัฒนาธรชัย 200.00
  นายธวัช วัฒนากูล
นางอุณาโลม คล้ายทิม เเละครอบครัว
550.00
  นางวรนิษฐา นายวิชญ์พร
ดญ ทอรุ้ง เเละ ดญ ฟ้าใส
โรจนวิสุทธิ์
550.00
  วารุณี อุนา 100.00
  นายไพฑูรย์ นางนันทิยา
นส.ศิริมา พูนภักดี 
550.00
  นายศุภฉัตร ภูงามทอง
นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์
ขออุทิศแด่นายคุณภัทร จิรพัฒน์นลิน 1 เล่ม 
550.00
  สุริยา ลาป่าน 
ปราณี คำพรมมี 
ปัญญารัตณ์ ลาป่าน 
วรัญญา  ลาป่าน
อุทิศให้ นาง วันทอง  ลาป่าน 
1,100.00
  พ่อ แม่ พี่น้อง อุทิศให้ นายเตชิต พึ่งธรรมจิตต์  4,950.00
  ภญ.อรพรรณ รุ่งเรืองเกียรติ
นายอรรถพล พงศ์สุด
ดญ.ภานุชญา พงศ์สุด
550.00
  คุณจุฑาพัฒน์ หนูคง และครอบครัว 550.00
  ณิชชาวีณ์ สกุลสิทธิ์สิริ
550.00
  คมสันต์ ข่าทิพย์พาที และครอบครัว  600.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 550 บาท
550.00
  ทยากร ไผ่ทอง 130 บาท 130.00
  คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์ 100.00
  นายกรเอก กมลธิติยา  2,500.00
  นายปานภ ฉัตรภัทรไชย 100.00
  พระปริญฺญาโณ (ว่าที่ร้อยตรีปริญญา วิทยะสุนทร) ครอบครัว และญาติโยม  550.00
  มาโนช เกิดมณี  200.00
  นางสาวกุลิสรา และ ส.ต.ท.พงศ์พิสุทธิ์  สายด้วง 100.00
  รสริน สุขโต  550.00
  นายกฤตเมธ ศิริญญามาศ และ ครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  เนวิน อุพลรัมย์ และครอบครัว 550.00
  นางสาวชนันรัตน์ เต่าแย้ม และครอบครัว 99.99
  ทยากร  ไฝทอง 60.00
  นายวรภัทร จันทรามิตร และครอบครัว 550.00
  ครอบครัวปริปุญโญ และสุวารี งาทอง 550.00
  นาง สุเบ็ญจางค์ จั่นสาและครอบครัว 550.00
  ณภัทรสพล เกิดกรุง 119.00
  กาญจนา สุวรรณทวิทย์ 550.00
  เนาวรัตน์ ทองไทย 550.00
  สุทธนีย์ ทองไทย 550.00
  ไอรินทร์ ทองไทย 1,100.00
  ธีราวดี รุ่งศรี 1,100.00
  รจนา ทองไทย 550.00
  ปราณี วัฒนวิจารณ์ 550.00
  แคทรียา ทองไทย 550.00
  คมสันต์ ข่าทิพย์พาที และครอบครัว  600.00
  นายธนกร พงษ์กษัตริย์ นางธนวรรณ พงษ์กษัตริย์ 1 เล่ม 550.00
  นางสุชาดา รักค้า น.ส.ปิยาพร พงษ์กษัตริย์ 1 เล่ม 550.00
  นายอภิโชค พงษ์กษัตริย์ 2 เล่ม  1,100.00
  น.ส.ปฐพร แสงอุไร 1 เล่ม 550.00
  นายสันติ แสงอุไร นางสุนีย์ แสงอุไร 1 เล่ม 550.00
  ศรีบวร ชเล็มมิง
คานส์ ไฮน์ซ​ ชเล็มมิง
กฤตบุญ ญาติเสมอ 1 เล่ม
550.00
  บุญเยี่ยม งามดี
นพศรี ทองวิเชียร
พรพิชชา ญาติเสมอ 1 เล่ม
550.00
     
  ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว ขอปิดโครงการ  
   นำไปถวายให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  

 

รายชื่อเจ้าภาพ (ถวายวัด จ.อุบลราชธานี)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม
นายคีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฏก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.อุบลราชธานี 44,500 บาท
44,500.00
     
     

รายชื่อเจ้าภาพ
(ถวายวัดที่ อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพ่อประเสริฐ เสริมศรีสุวรรณ
นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
ดร.นุดี หนูไพโรจน์ และครอบครัว
ขอถวายเป็นพุทธบูชา
และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ คุณแม่พนอ เสริมศรีสุวรรณ รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ 44,500 บาท
44,500.00
     
     

 

รายชื่อเจ้าภาพ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาว อรนุดา คูเอกชัย และครอบครัว 
(ร่วมสมทบสร้างให้กับวัดทุ่งประทาย จ.ศรีษะเกษ)
32,450.00
     

รายชื่อเจ้าภาพ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางชลินญา นายอรรถสิทธิ์   กิจสุภี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม จำนวน 1 ชุด 
44,000.00
     

รายชื่อเจ้าภาพ
(วัดใน จ.อุดรธานี)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  กันตพงศ์ - สมพล จันทร์ประเสริฐ 1 ชุด  44,500.00
     
 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

(รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม จำนวน 1 ชุด)

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  ด.ช.สุณัฐพงศ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ (เตอร์) 10,001.00
  ด.ช.สุณัฐพงศ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ (เตอร์) 10,002.00
  ด.ญ.นันท์นภัส ลิ้มจำรูญรัตน์ (ภัสสร) 9,999.00
  นางเจนเนตร ลิ้มจำรูญรัตน์ (อุ๊) 9,999.00
  นายกิตติพงศ์ ลิ้มจำรญรัตน์ (เกด) 1,999.00
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

    สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

 • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
 • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
 • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
 • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
 • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

 

share now2

1.ด.ต.พงศ์พดลณ์ วรธรรม 21,300บาท
2.นาง รวินท์วัฒน์ มากไถล 5,000บาท
3.พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐและครอบครัว2,000บาท
4.ด.ต.ณัฎฐ์วัฒน์ เฉลิมวงศ์ 1,000 บาท
5.นางวาณี - นายธีระพงษ์-นายธนบดี ธนารักษ์วุฒิกร 500 บาท

6.น.ส.วัลย์ณาภัลร์ วรธรรม 1,000 บาท
7. อำพล-ธนิดา ปัญญาชื่น 200 บาท
8. สุรศักดิ์ บำรุงกิจ 100 บาท
9.ภัครัศมิ์ 400 บาท
10.สรรเสริญ จูมพล
บุญโฮม จูมพล
พร้อมครอบครัว
1,000 บาท
11.ด.ต.ประเจกษ์ จูมพล 1000 บาท
12.พ.อ.จิติวัฒนา รอดเจริญ 200 บาท
13.น.ส. นัฎธิดา จูมพล 100
14.นายวิทยา-นางสาว ศินาส พุ่มขจร 500
15.นานจีระศักดิ์ จิระเกษมนุกูล100 บาท
16.นางสาว ปราณี สุขรักษ์100 บาท
17.นางรัศมี-เด็กชายปิยชาติ แก้วนุ้ย 100 บาท
18.ด.ต.วัฒนา​ คมขำ
และ​ครอบครัว​ 500._บาท
19.ชยุต แก้วนุ้ย
ทัศนนันท์ แซ่โล้ว
ศิริภรณ์ สิทธิวิโรจน์
กาญจนาพรสิทธิวิโรจน์
สิริมงคล สิทธิวิโรจน์
รวม 500 บ.
20.ด.ต.ศราวิน มีคำสัตย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ 500 บาท
21.พ.ต.ท.มาโนช สิทธิพล
พร้อมครอบครัว 500 บาท
22.นายกพล​ หุ่นนิรันดร์ 300 บาท
23.นางสาวนุชรีย์ ดำผอม 200 บาท
24.ร.ต.อ.เดชอุดม อ่อนยิ่ง 500 บาท
25. คุณ วิรวรรณ คล้ายศรีบุญ 100 บาท
26. นาย พันธ์ ฤทธิ์น้อย 200 บาท
27..ด.ต.สุรพล เมืองแวง200บาท
28.ไม่ประสงค์ออกนาม500บาท
29.ด.ต. พรชัย ทูคำมี และครอบครัว 300 บาท
30.พ.ต.ท..หญิงชินานาฎ สุคนธมัต100บาท
31.วิภาดา เชยจันทา100บาท
32.นางลักย์สกล ขาวงาม
พร้อมครอบครัว 500 บาท
33.นส.มณศิกาญน์ กิติพงศ์ตวาณิช 100 บาท
34.นายบุญทัน วรธรรม 100 บาท
35.นายชยางกูร เชิญชม 100 บาท
36.นายพณศ์ชกรน์ กิติพงศ์ตวาณิช 100 บาท
37.ด.ช.อดุลวิทย์ เลิศสุวรรณวงษ์ 100 บาท
38.นายเสรี เลิศสุวรรณวงษ์ 100 บาท
39.นายดลวรรธน์ เลิศสุวรรณวงษ์ 100 บาท
41.นายขวัญชัย วิเศษแก้ว 100 บาท
42.ด.ช.ขวัญแก้ว วรธรรม 100 บาท
43.แก้วขวัญ วรธรรม 100 บาท
44.วัชรี ศรีแพง 100บาท
45.นายฉลาด ทรงคะรักษ์200
46.นางเนตรนภา ทรงคะรักษ์200
47.นางสาว ธัญชนก ทรงคะรักษ์200
48.ด.ช.ดิสรณ์ ทรงคะรักษ์200
49.ด.ช.อธิยุต ทรงคะรักษ์ 200
50.นายจำรัส-นางดารัตน์ พลพุทธา 300บาท
51.คุณรัฐพล โพธิ์พันธุ์-คุณสุธิดา ตัวประโคน 1,000 บาท
52.คุณวิชาญ- คุณจันนภา โพธิ์พันธุ์ 200 บาท
53.คุณประจักษ์ คุณเรณู ดาวเรือง 100 บาท
54.ด.ญ.ปรางค์ทิพย์ โพธิ์พันธุ์ 20 บาท
55. คุณสุนทรี ดาวเรือง 50 บาท
56.คุณสมบูรณ์ เทพทองและครอบครัว 100 บาท
57คุณสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ และครอบครัว 500 บาท
58.คุณสมศรี จิตสงบ 200 บาท
59.คุณนิพนธ์ เหง้าละคร 100 บาท
60.คุณวัชรินทร์ โอทารัมย์และคุณสดใส บริบุตร 200 บาท
61.คุณ สุรนาถ ธรรมพิทักษ์และครอบครัว 200 บาท
62.คุณ สมจิตร แสนจันทร์และครอบครัว 300 บาท
63คุณวรรธนา ครุฑประโคน และครอบครัว 100 บาท
64.คุณสุคิด ดุลยวัตสิริ และครอบครัว 100 บาท
65.ร.ต.ต.ภัคฒ์พริษฐ์ ศรีวิลัย และครอบครัว 120 บาท
66.คุณณัฐติกาญจน์ โสรัตนมงคล และครอบครัว 200 บาท
67. คุณ​พิเชษฐ พฤกษา​และ​นาง​สาว​ยศ​วดี​ คัมภีรวิภากร 300 บาท
68.สรินยา+อิริค กูเทียเรซ 519 บาท
69.คุณจุฬา พวงทอง และครอบครัว100บาท

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 9

เมื่อวานนี้ 307

สัปดาห์นี้ 651

เดือนนี้ 2977

ทั้งหมด 724247