ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ขออนุญาตปรับราคาพระประธานขึ้นอีก 5 - 10% * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วม...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ * โครงการนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 38 เล่ม (ข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2566)      ขอเรียนเชิญ ร่...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร และ โต๊ะหมู่บูชา แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 ที่คณะ วพน 14 รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้สั่งทำพระประธานไว้กับทางชมรมฯ ให้กับ วัดป่าหลักชัย อ.ม่วงสามสิบ พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้

S 8085511

หมายเหตุ.. วัดป่าหลักชัย เป็นวัดสร้างใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลวัด ปรากฏใน google และ google maps แต่ไม่ใช่ว่า วัดนี้จะไม่มี ซึ่งที่ผ่านมา จะมีเจ้าภาพหลายๆท่าน ที่เข้าใจผิด คิดว่า ถ้าหาข้อมูลวัดใน google แล้วไม่พบ คือไม่มีวัด วัดป่าหลักชัย ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันทางวัดได้สร้างอุโบสถ ใกล้จะเสร็จเรียบร้อย แต่ยังขาดพระประธาน ทางวัดจึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ชมรมฯ ให้ช่วยหาเจ้าภาพให้ เพราะทางวัดไม่มีปัจจัยเพียงพอในการสร้าง

รายชื่อเจ้าภาพ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  จรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ  
  อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  
  บังอร สุทธิพัฒนกิจ  
  ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  
  ศิริวรรณ ทางธนกุล  
  อมร ทรัพย์ทวีกุล  
  ชัยยุทธ คำคุณ  
  ฐิติพันธ์ ลีประพันธ์กุล  
  ยุทธ วรฉัตรธาร  
  อภิชาติ อัศวมงคลกุล  
  พลโทภัทรพล ภัทรพัลลภ  
  พรเทพ ศรีสอ้าน  
  คงกระพัน อินทรแจ้ง  
  วริน อิทธิโรจนกุล  
  ดิษทัต ปันยารชุน  
  ภัทรกฤช เตชะศิกานต์  
  สมบูรณ์ หน่อแก้ว  
  เฉลิมชัย อุดมเรณู  
  พลเอกชนินทร์ โตเลี้ยง  
  พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี  
  กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์  
  ณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ  
  พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน  
  มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ.  
  นพดล ปิ่นสุภา  
  พศุตม์ณิชา จำปาเทศ  
  พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์  
  นาถฤดี โฆสิตาภัย  
  วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์  
  ปิยะนุช  โฆษิตวุทธิ  
  จง ดิลกสมบัติ  
  กำพล ปัญญาโกเมศ  
  สุจิตต์   เชาว์ศิริกุล  
  พูลพัฒน์ ศรีเปล่ง  
  จิรุตม์ วิศาลจิตร  
  มงคล เฮงโรจนโสภณ  
  กฤษณพร ฟุ้งเกียรติ  
  พงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย  
  วาชิต รัตนเพียร  
  อภิชาต ทองอยู่  
  พัชรา พัชราวนิช  
  วรางคณา วงศ์ข้าหลวง  
  อภิชาติ สระมูล  
  ชโยดม สรรพศรี  
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ป)  
office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 221

เมื่อวานนี้ 309

สัปดาห์นี้ 792

เดือนนี้ 7510

ทั้งหมด 911797