โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

* สั่งทำและรับเป็นเจ้าภาพ ในวันวิสาขบูชา 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มีส่วนลดให้ 10%      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาล...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หน...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา โดยในครั้งนี้ จะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยจะจัดสร้างและเทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าภาพ รับเป็นเจ้าภาพให้เท่านั้น sivalee 001

s 17432608

รายละเอียดของพระสิวลี ที่ทางวัดต่างๆ ติดต่อขอมา

( ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลล่าสุด อัพเดท เดือน กรกฎาคม 2565)

 1. วัดในจังหวัดศรีสะเกษ  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.10  เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 58,900 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 8,000 บาท ทางวัดติดต่อขอมา เมื่อปี 2564 ปัจุบันยังไม่มีเจ้าภาพ
 2. วัดในจังหวัดอุบลราชธานี  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.50 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 130,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท
 3. วัดในจังหวัดกาญจนบุรี ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.20 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 58,900 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 5,000 บาท
 4. วัดในจังหวัดเชียงราย  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.50 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 130,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท
 5. วัดในจังหวัดนครปฐม  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.50 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 130,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท
 6. วัดในจังหวัดเชียงใหม่  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.20 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 58,900 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท
 7. วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.20 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 55,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 3,500บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 8. วัดในจังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.50 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 130,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 4,000 บาท
 9. วัดในจังหวัดนนทบุรี  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  2.50 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 130,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 2,000 บาท
 10. วัดในจังหวัดสิงห์บุรี  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดความสูง  2.20 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 59,900 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 5000 บาท
 11. วัดในจังหวัดนครพนม  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  1.80 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 45,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท
 12. วัดในจังหวัดสกลนคร  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  1.80 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 45,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท
 13. วัดที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง  1.10 เมตร จำนวน 4 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์พระธาตุใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 19,999 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท


หมายเหตุ.. วันทำพิธีถวายพระสิวลี ถ้าทางเจ้าภาพ ไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทาง ทางเจ้าภาพสามารถแจ้งให้ทางชมรมฯ ช่วยประสานกับทางวัด ให้ช่วยจัดพระที่วัด เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพได้ (แต่จะต้องมีค่าพาหนะ ถวายให้กับพระภิกษุ ที่เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพ)

***รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น เพราะทางชมรมฯ ต้องการเจ้าภาพที่มีความตั้งใจทำบุญจริงๆ และ มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือวัดที่ติดต่อขอพระสิวลีมา

ช่องทางการติดต่อสอบถาม และตอบรับเป็นเจ้าภาพ

1. โทร 089-550-9777
2. ไลน์ id : 0895509777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ" เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ ตามงบประมาณในการจัดสร้าง ที่ได้แจ้งไว้
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตั้งแต่ 19,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่ฐานของพระสิวลีได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบของพระสิวลี ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยเลือกเป็นลำดับหมายเลขที่ พร้อมโอนปัจจัย ร่วมทำบุญ ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่สนใจต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และต้องใช้วิธีโทรสอบถามทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการสอบถาม และเป็นการป้องกัน ผู้ที่ชอบหลอกถามเอาข้อมูลวัด เพื่อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ หาพระประธานไปถวายให้กับทางวัดเอง โดยไม่แจ้งทางชมรมฯ และพระประธานก็ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นแบบตรงตามความต้องการของทางวัด ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีผลทำให้ทางชมรมฯ เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้กระเคยทำเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้ำซ้อนกับทางชมรมฯ ทางชมรมฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ แจ้งรายชื่อวัด เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และความกรุณาอย่าติดต่อมาเพื่อหลอกถามข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 4. ในกรณีที่ ราคาพระ เกิน 100,000 บาท ทางเจ้าภาพ จะต้องชำระค่ามัดจำ 70 % ภายในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ และชำระอีก 30 % ในวันที่ทางโรงหล่อ ทำพระเสร็จพร้อมส่งมอบไป ที่วัดปลายทาง แต่ถ้าราคาพระที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 100,000 บาท ทางเจ้าภาพจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาพระ
 5. ระยะเวลาในการทำ ประมาณ 40 วัน
 6. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ " เลขที่บัญชี 405 - 816933-1
 7. ไม่อนุญาตให้นำสิวลี ที่สร้างจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้

หมายเหตุ

 1. ทางชมรมไม่อนุญาต ให้นำพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ และถ้าราคาพระประธาน
 2. ถ้ามีเหตุขัดข้อง ทางชมรมฯ ไม่สามารถดำเนินการพาเจ้าภาพไปทำพิธีถวายสิวลี ที่วัดปลายทางได้ ทางชมรมฯ จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ให้ หรือ ถ้าเจ้าภาพต้องการยกเลิก ทางชมรมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ตามจำนวนเงินที่โอนมา ภายใน 30-45 วัน ยกเว้นเหตุขัดข้องที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในการขนส่ง และ ประกาศให้งดเดินทางของทางราชการเนื่องจากภัยพิบัติและโรคติดต่อ
 3. ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด จะมีความจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางพรพิมล - น.ส.เปมิกา วิริยจารี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลี 2.20 เมตร 1 องค์ 55,000 บาท
55,000.00
  น.ส.วิมลพรรณ พงษ์ภักดีเดชะ ร่วมทำบุญ  599 บาท 599.00
  สุกัญญา เหลืองจินดา 999 บาท 999.00
  นริศรา - ณรัฐ 999 บาท 999.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม(สา)
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.15 เมตร ถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 องค์ ราคา 57,000 บาท มัดจำ 34,200 บาท
34,200.00
     
     
     
     
     

ตำนานพระสีวลี

     พระสีวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสีวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์

ความเชื่อหากผู้ใดได้บูชาพระสีวลี

ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสีวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

คาถาบูชาพระสีวลี

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

คำอธิษฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นะโม 3 จบ

สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ.

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานและพระสิวลีถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

“พระสีวลี” เป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทองจากการค้าขาย
พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

พระสีวลีเถระ เป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาสา ผู้เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโกลิยะ อยู่ในพระครรภ์ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เมื่อทรงพระครรภ์ทำให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะมาก เมื่อประสูติก็ประสูติง่ายดาย พุทธานุภาพที่ทรงพระราชทานพรว่า “ขอพระนางสุปปวาสาจงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิด”
เมื่อประสูติและพระประยูรญาติขนานถวายพระนามว่า สีวลีกุมาร ในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารตลอด 7 วัน สีวลีกุมารก็ได้ถือธมกรกรองน้ำถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอด 7 วัน

เมื่อเจริญวัย ท่านได้ออกผนวชในสำนักพระสารีบุตร ได้บรรลุอรหันตผลในเวลาปลงเกศาเสร็จ จากนั้นมาท่านสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะไม่ขาดด้วยปัจจัย 4 ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก และในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน

“พระสีวลี”ในความเชื่อของคนไทย

เนื่องจากพระสีวลีเถระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก คนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือ มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่า สุภาวดี นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา และนับถือพระสีวลีเถระเป็นอย่างยิ่ง เมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง พระสีวลีก็ให้ศีลและให้พรว่า “จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทองจากการค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด“ หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระสีวลีเถระแล้ว ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใด ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป
ในสมัยพุทธกาล คราใดที่พระพุทธเจ้าจะนำคณะสงฆ์ออกเผยแพร่ธรรมในถิ่นกันดาร พระองค์จะโปรดให้พระสิวลีร่วมไปกับคณะของพระองค์ด้วย และตลอดเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผ่านไปจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาด ทั้งภัตตาหาร และที่พักอาศัย แม้จะออกเผยแพร่ธรรมในเป็นดินแดนห่างไกล ยากไร้ แห้งแล้ง กันดารเพียงใดก็ตาม ด้วยบุญบารมีของพระสีวลีนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเอง แต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งสงฆ์สาวกท่านอื่นๆ ให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านใน ตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “ผู้มีลาภมาก”

จึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่า ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด

s 17432594s 17432595
s 17432596s 17432597
s 17432598s 17432599
s 17432600s 17432601
s 17432602s 17432603
s 17432604s 17432605
s 17432606s 17432607
s 17432608s 17432609
s 17432610s 17432611
s 17432612s 17432613
s 17432614s 17432615

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 273

เมื่อวานนี้ 343

สัปดาห์นี้ 273

เดือนนี้ 1566

ทั้งหมด 874078