โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

* สั่งทำและรับเป็นเจ้าภาพ ในวันวิสาขบูชา 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มีส่วนลดให้ 10%      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาล...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หน...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพจัดภาพให้ ในรอบนี้จะทำพิธีเทหล่อ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะเทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าภาพและมีปัจัจัยครบเท่านั้น 

2022 11 03

รายละเอียดของพระประธานในอุโบสถที่ทางวัดติดต่อขอมา

( ข้อมูลที่แจ้ง จะเป็นข้อมูลล่าสุด อัพเดท เมื่อเดือนตุลาคม 2565)

 1. วัดป่าที่จังหวัดนครพนม ทางวัดต้องการพระอุโบสถ พร้อมพระประธานในอุโบสถ อุโบสถที่สร้างเป็นแบบขนาดกลาง ส่วนองค์พระประธานเป็นแบบ"พระปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 1,899,900 บาท(คิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ก่อสร้างเท่านั้น)  ใช้เวลาในการทำ 365 วัน
 2. วัดป่าสายธรรมยุก ที่จังหวัดมหาสารคาม ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ พระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ซ้าย/ขวา ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ  299,000 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 15,000 บาท ใช้เวลาในการทำ 50 วัน
 3. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบ สมเด็จจักรพรรดิ์ หรือ สมเด็จองค์ปฐม ปางนาคปรก  เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 139,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 149,900 (ใช้เวลาในการทำ 40 วัน)
 4. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธาน เป็นแบบ พระเจ้าตนหลวง เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพสร้าง 350,000 บาท ถ้าต้องการลงรักปิดทองแท้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 60 วัน
 5. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถ(พระวิหาร ) หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ องค์พระประธานเป็นแบบ พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 หรือ 80 นิ้ว ฐานบัว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 299,990 - 480,000 บาท ถ้าต้องการลงรักปิดทองแท้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 135,000 - 290,000 บาท
 6. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระปาง”สมเด็จจักรพรรดิ์ หรือ สมเด็จองค์ปฐม ปางนาคปรก  เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 139,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 149,900 (ใช้เวลาในการทำ 40 วัน)
 7. วัดที่อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในพระวิหาร หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ องค์พระประธานเป็นแบบ พระปางมารวิชัย ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 199,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 219,900 บาท ถ้าต้องการลงรักปิดทองแท้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกองค์ละ 99,990 บาท
 8. วัดที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานรองในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ปิดทอง ประดับพลอย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 35,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด องค์ละ 3,000 บาท
 9. วัดที่จังหวัดเชียงราย ทางวัดต้องการพระประธานไว้ในอุโบสถ ทางวัดได้กำหนดแบบขององค์พระประธาน เป็นแบบ”พระมหาจักรพรรดิ์ ปางมารวิชัย ทรงเครื่อง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว  ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ  139,900 บาท ค่าขนส่ง 13,000 บาท รวมเป็นเงิน 152,000 บาท  ถ้าต้องการลงรักปิดทองคำแท้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 60,000 บาท
 10. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระ ประจำวันเกิด (วันจันทร์-วันอาทิตย์ จำนวน 8องค์ ความสูง 2.00 เมตร)  ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 199,900 บาท ค่าขนส่ง 10,000 บาทบาท
 11. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานแบบยืน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา หรือ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 59,900 บาท และมีค่าขนส่งไปที่วัดองค์ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 67,900 บาท (ถ้าต้องการลงรักปิดทองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 40,000 บาท )
 12. วัดที่ จ.ชัยนาท  ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาองค์ละ 18,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 28,900บาท ค่าขนส่งไปวัด 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 51,300 บาท
 13. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็น พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือ ปางมารวิชัย ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้วจำนวน 1 องค์ ราคาองค์ละ 19,990 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 28,900บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,890 บาท
 14. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 430,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 435,500 บาท
 15. วัดที่ จ.กาญจนบุรี  ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบ ปางมารวิชัย พร้อมพระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 359,900 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งไปที่วัด อีก 15,000 บาท
 16. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย  ทางวัดต้องการพระประธานในวิหาร  เป็นแบบ “พระแก้วมรกตเครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  ฐานสูง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 3 องค์  เป็นเจ้าภาพองค์ 35,900 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งไปที่วัด อีกองค์ละ 5,000 บาท  ใช้ระยะเวลาในการทำ 30 วัน **รายการนี้สามารถแยกรับเป็นเจ้าภาพทำ 1 องค์ได้ ***
 17. วัดที่อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบ พระประจำวัน (วันจันทร์ ถึง วัดอาทิตย์ จำนวน 8 องค์ ) เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 1.80 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพชุดละ 299,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 314,000บาท
 18. วัดที่ขาดแคลน ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  นครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน  พระพุทธชินราช ฐานบัว เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง  ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  นครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 39 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 35,900 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปที่วัด
 19. วัดที่จังหวัดนครพนม ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสารีบุตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 259,000 บาท (ถ้าต้องการลงรักปิดทองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท) ค่าขนส่งไปที่วัด 13,000 บาท
 20. วัดที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว หรือ 4 ศอก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 359,000 บาท (ถ้าต้องการลงรักปิดทองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท) ค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท
 21. วัดที่จังหวัดลำพูน ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบสมเด็จองค์ปฐม หรือพระมหาจักรพรรดิ์ ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคา 28,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลักลาย หมู่ 9 หน้า10 ราคา 29,900 บาท ค่าขนส่ง 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,900 บาท
 22. วัดที่จังหวัดนครปฐม ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระประจำวัน 7 วัน มีทั้งหมด 8 องค์ ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาชุดละ 89,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 ราคาชุดละ 25,900บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 118,800 บาท
 23. วัดที่จังหวัดนครปฐม ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ องค์พระประธานเป็นแบบพระปางมารวิชัย ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองสำริดแท้ ราคาองค์ละ 45,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก หมู่ 9 หน้า10 ราคา 35,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,800 บาท
 24. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระนาคปรก หรือ พระพุทธชินราช หรือ สมเด็จองค์ปฐม ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 15,900 - 25,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 25,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท
 25. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระนาคปรก หรือ พระพุทธชินราช หรือ สมเด็จองค์ปฐม ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 15,900 - 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 25,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 26. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบพระเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคา 18,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ปิดทองแกะลาย หมู่ 9 ราคา 25,900บาท ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,800 บาท
 27. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระประจำวัน 7 วัน มีทั้งหมด 8 องค์ ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาชุดละ 59,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด ราคาชุดละ 25,900บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 88,800 บาท
 28. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็น พระแก้วมรกต 3 ฤดู(ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 ราคาชุดละ 25,900บาท ค่าขนส่ง ไปที่วัด 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,300 บาท
 29. วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางวัดต้องการพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถหลังใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน เป็นแบบ “พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พร้อมพระอัครสาวก พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 120 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 579,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 599,900 บาท (ถ้าต้องการลงรักปิดทองแท้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 250,000 บาท)
 30. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระแม่ธรณี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 52,900 บาท
 31. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระอุปคต เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 59,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,900 บาท
 32. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานเป็น”พระพุทธเมตตา เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว” ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 129,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 137,900 (ใช้เวลาในการทำ 40 วัน)
 33. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน แบบสุโขทัย ปางมารวิชัย ฐานบัว เทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 139,900 บาท

หมายเหตุ.. วันทำพิธีถวายพระประธานให้กับวัดปลายทาง ถ้าเจ้าภาพ ไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทาง ทางเจ้าภาพสามารถ แจ้งให้ทางชมรมฯ ช่วยประสานกับทางวัดปลายทางนำ ให้ช่วยจัดพระเดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพได้ (แต่จะต้องมีค่าพาหนะ ถวายให้กับพระภิกษุ ที่เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพ)

     รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดติดต่อขอมา ทางชมรมฯจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาตให้เจ้าภาพ นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมทำบุญในโครงการนี้ครับ..

     รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมฯ ต้องการเจ้าภาพที่มีความตั้งใจจริงๆ และ มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที เพื่อจะได้ช่วยเหลือวัด ที่ติดต่อมาให้มีพระประธานไปประดิษฐานที่วัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่

 1. โทร 089-550-9777
 2. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ ตามงบประมาณในการจัดสร้าง ที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละวัด
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตั้งแต่ 9,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่ฐานพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบพระประธาน ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ และโอนปัจจัย ค่าพระประธาน ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่สนใจต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และต้องใช้วิธีโทรสอบถามทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการสอบถาม และเป็นการป้องกัน ผู้ที่ชอบหลอกถามเอาข้อมูลวัด เพื่อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ หาพระประธานไปถวายให้กับทางวัดเอง โดยไม่แจ้งทางชมรมฯ และพระประธานก็ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นแบบตรงตามความต้องการของทางวัด ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีผลทำให้ทางชมรมฯ เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้กระเคยทำเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้ำซ้อนกับทางชมรมฯ ทางชมรมฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ แจ้งรายชื่อวัด เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และความกรุณาอย่าติดต่อมาเพื่อหลอกถามข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 4. ในกรณีที่ ราคาพระ เกิน 100,000 บาท ทางเจ้าภาพ จะต้องชำระค่ามัดจำ 70 % ภายในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ และชำระอีก 30 % ในวันที่ทางโรงหล่อ ทำพระเสร็จพร้อมส่งมอบไป ที่วัดปลายทาง แต่ถ้าราคาพระที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 100,000 บาท ทางเจ้าภาพจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาพระ
 5. ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 30-120 วัน ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระประธานที่รับเป็นเจ้าภาพ
 6. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ " เลขที่บัญชี 405 - 816933-1
 7. ชำระเงินค่าสั่งทำพระเต็มจำนวน ในวันที่สั่งทำ ทางชมรมฯ จัดส่งให้ฟรี ไม่คิดค่าขนส่ง หรือรับเป็นส่วนลด 5%
 8. โครงการนี้ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป พระประธาน ที่สร้างจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้

หมายเหตุ

 1. ถ้าทางชมรมฯ ไม่สามารถดำเนินการสร้างพระประธาน ให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพเดินทางไปทำพิธีถวายพระที่วัดปลายทางได้ ทางชมรมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพตามจำนวนเงินที่โอนมา ภายใน 30 วัน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง
 2. ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด เพื่อนำไปลดภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท
 3. ใบอนุโมทนาบัตร ทางวัดจะออกให้ในวันที่นำพระประธานไปถวายที่วัด

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางทัชชา บุญเรือง
รับเป็นเจ้าภาพสร้างแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว 1 องค์ 35,000 บาท
35,000.00
  คุณนงเยาว์ ชวนปกรณ์ 200 บาท 200.00
  คุณจอมพจน์ วงษ์สุพิทักษ์ 500 บาท 500.00
  ประภาพร ผลชอบ  56 บาท 56.00
  ญาณิศา เพ็ชร์หยู และครอบครัว 100 บาท 100.00
  พีรวัฒน์ บุญสถิตถาวร
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประธานในอุโบสถ
เพื่อนำไปถวายให้กับวัดสายวิปัสนาจำนวน 500 บาท
500.00
  คุณเชี่ยวชาญ พันธ์ศรี 109 บาท 109.00
  น.สนัฏตระการ  วรชัยคุณากร 500 บาท 500.00
  รชต และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพให้กับวัดลำดับที่ 24  8,000 บาท 8,000.00
  รัตนาภรณ์  เจริญผล 199 บาท 199.00
  คุณอัญชนา 500 บาท 500.00
     
     
     

S 1540109S 1540111
S 1540112S 1540113
S 1351689S 1351691
S 1351693S 1351694
S 1351695S 1351697
S 1351699
S 1351700S 1351701
S 1351702S 1351703
S 1351705S 1351706

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 267

เมื่อวานนี้ 343

สัปดาห์นี้ 267

เดือนนี้ 1560

ทั้งหมด 874072