โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลา...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 32 เล่ม   * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตท...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธาน เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ถวายแก่วัดที่ยังไม่มีฉัตรพระประธาน เนื่องจากที่ผ่าน ๆ มา ทางกองทุนฯ พบว่าในหลาย ๆ วัด ที่มีองค์พระประธาน แต่ยังไม่มีฉัตรพระประธาน  ทั้งภายในอุโบสถ , ศาลาการเปรียญ หรือฉัตรกลางแจ้ง

13177268 1723215804620986 8340491621814594457 n

     ในคราวนี้ จะนำไปถวายยังวัดในจังหวัด ขอนแก่น กาญจนบุรี น่าน และสุพรรณบุรี หรือเจ้าภาพต้องการถวายฉัตรพระประธานที่วัดใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089-550-9777

chatra6x4

     ทางกองทุนฯ จึงขอเชิญชวนญาติโยม และผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่าน ร่วมกันสร้างฉัตรพระประธานถวายแก่วัดที่ขาดแคลนทั้งหลาย ในราคาตั้งแต่ 12,000 ถึง 50,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-550-9777 และสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง

ราคาฉัตรของพระประธานในร่ม (รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว)

 • พระประธาน ขนาดหน้าตัก 29 - 39 นิ้ว ราคา 15,900 บาท
 • พระประธาน ขนาดหน้าตัก 49 - 59 นิ้ว ราคา 25,000 - 2,999 บาท
 • พระประธาน ขนาดหน้าตัก 70 - 80 นิ้ว ราคา 35,900 - 49,999 บาท

   * หรือสามารถร่วมทำบุญ สมทบทุน ตามกำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธา ของท่าน

 

รายชื่อวัดที่ขอฉัตรพระประธาน ปี 2563

 1. วัดที่ จ.ชัยภูมิ เป็นฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นเจ้าภาพฉัตรละ 35,900 บาท
 2. วัดที่ จ.ลำปาง เป็นฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรละ 39,900 บาท
 3. วัดที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 วัด เป็นฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นเจ้าภาพฉัตรละ 45,900 บาท
 4. วัดที่ จ.นครราชสีมา เป็นฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นเจ้าภาพฉัตรละ 39,900 บาท
 5. วัดที่ จังหวัดน่าน จำนวน 2 วัด ต้องการฉัตรพระปะธานในวิหาร เป็นเจ้าภาพ ฉัตรละ 39,900 บาท
 6. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 วัด ต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นเจ้าภาพฉัตรละ 39,900 บาท

หมายเหตุ.. ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งเเล้ว

 

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพฉัตรทั้งอัน กรุณาติดต่อ โทร. 089-550-9777 เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. ชำระยอดเงินเต็มจำนวน โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีตามที่แจ้งไว้

3. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาที่จะนำไปถวายได้ ฯลฯ ทางกองทุนฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 วัน

4. กำหนดส่งมอบภาย  วัน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

  รายชื่อเจ้าภาพ
สร้างฉัตรพระประธาน

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณประเจียด งามสงวนปรีชา
เป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน ในศาลาการเปรียญ
วัดบ้านหนองหิน สุพรรณบุรี
ทำพิธีถวายเดือน พ.ย 2559
12,000.00
  จิณณะ สว่างวัฒนะ  ชลันตี เฌอรีน สว่างวัฒนะ
กัญญาวีร์ สว่างวัฒนะ 
สร้างฉัตรพระประธาน วัดจังหวัดอุทัยธานี 22,900 บาท
มัดจำ 12,900 บาท
มัดจำ 12,900
  ร.ต.อ.หญิง ธันย์วรัชญ์ ทวีสัตย์
ด.ญ.สิชาภัทร  เมฆเมืองทอง
นายมีชัย - นางพัชรี  ทวีสัตย์
นายชัยรัชต์พงษ์  จันทร์สิงห์
เป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน จ.น่าน
13,900.00
มัดจำ 10,000
  นายจุลโชติ กะวรรณพร้อม
พนักงานบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
วิรุฬห์เทพ-พรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร
สุชาติ-วีณาสายปาน
ธิติ พรหมโยธี
เป็นเจ้าภาพ สร้างฉัตรพระประธาน จ.กาญจนบุรี
39,900.00
  สุชาติ-นางวีณา  สายปาน
วิรุฬห์เทพ-พรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร พร้อมคณะศิษย์
จุล โชติกะวรรณ
พนักงานบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
วรัตน์ชพร สายปานรัศมี
ธิติ พรหมโยธี
ธีรยุทธ-ไพศาล สายปาน
เป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน จ.สุพรรณบุรี
28,900.00
  น.ส.วัลย์กมล รัตน์พฤธิกุล ร่วมบุญ 100 บาท 100.00
  สุชีรา เจริญธรรมานนท์ 1,000.00
     

 สร้างฉัตรพระประธาน

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และครอบครัว 2,000.00
  อินทรา-อัครพล-อุมานันท์-อินทัช  วัฒนสิน 2,000.00
  นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ 1,000.00
  นายนิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ และครอบครัว 1,000.00
  นางถาวรีย์ โกศลคุปต์พงศ์ 1,000.00
  นายพสิษฐ์ โกศลคุปต์พงศ์ และครอบครัว 1,000.00
  นายปริญญา ปราชญ์นิวัฒน์ 1,000.00
  นางสาวณัฏฐ์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล 1,000.00
  นายสิทธิชัย เพชรโมกุล และครอบครัว 1,000.00
  ครอบครัวเสนามิตร 1,000.00
  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล 500 500.00
  นางสาวนภารัตน์ หาญณรงค์ชัย และครอบครัว 500.00
  นางสาวณัฐพร สมบัติมงคล 500.00
  นายมงคล อภิสิทธิมรรค 500.00
  นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 500.00
  นางสาวนิธินันท์ อุตศรี 500.00
  นางสาวมธุรส สงวนวงษ์ 500.00
  นางสาวภนิตา จตุรวิทย์ และนายกรุณา ศรีชมเชย 500.00
  นางสาวสุภาภรณ์ อาคมวิชิตชัย และนายธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ 500.00
  นางสาวสุปราณี ลาภบุญเลิศ และครอบครัว 500.00
  นางสาวอังคณา คุณากรปรมัตถ์ และครอบครัว 500.00
  นางสาววรธิมา และครอบครัว 500.00
  นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา และครอบครัว 500.00
  คุณโย 500.00
  นางสาวจิรัฐติกาล ตันติภนา และครอบครัว 400.00
  นายโสภณวิช สมบัติมงคล 200.00
  นางปรียา ปัญญาเลิศกิตติ 200.00
  นางสาวพรรณนภา เรืองรองสุรังค์ และครอบครัว 200.00
  คุณเมลดา โอ… และ คณะ
เป็นเจ้าภาพฉัตร ถวายวัดที่ จ.กาญจนบุรี 
25,900.00
  พิมพ์นารา ธีนะพรสถานนท์   189.00
  น.ส. พรรษมณฑ์ พิมพ์นราภัทร์
นายเรือนไทย สุริยธนาเกียรติ
300.00
  อภิญญา ศิวะวัฒนะวงศ์ (จ.น่าน) 200.00
  สมฤดี ขุริดี
ธวัชพงษ์ ศิริเทพ
ปวริศา ศิริเทพ
200.00
  ณิชาภา ภาณุทัตธนาคุณ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพฉัตรในร่ม 5 ชั้น ขนาด  50 นิ้ว
ถวายวัดที่ จ.สุพรรณบุรี
(29,900 บาท) มัดจำ 20,930 บาท
20,930.00
  ครอบครัว ปิงเมือง 500.00
  นันทวัน อัจฉริยพล
ขอร่วมบุญสร้างฉัตรถวายวัดที่
1.จ.สุพรรณ 400 บาท
2.เชียงใหม่ 400 บาท
3.น่าน 400 บาท
1,200.00
  นอ.จักร-จรัมพร-นันทภรณ์​ สุวรรณทัต​   1,999.00
     
     
     

S 120127545S 120127547
S 120127548S 120127549
S 120127552S 120127554
S 120127555S 120127556
* รูปตัวอย่าง พระประธานที่ยังไม่มีฉัตร (จากแฟ้มภาพ)

ความหมาย และอานิสงส์ของการถวายฉัตรพระประธาน

คำว่า "ฉัตร" สามัญชนหมายถึง "ร่ม" แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์ เป็นต้น เรียกกันว่า "เศวตฉัตร" ตามพระราชประเพณีเรียกกันว่า "เครื่องสูง" เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศ สำหรับผู้ที่ควรแก่การ
    ยกย่องเชิดชู เช่น การถวายเศวตฉัตร 7 ชั้น ให้แก่ สมเด็จพระพี่นางฯ เป็นต้น

    ตามธรรมเนียมของคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อว่าตัวเลขที่เป็นมงคล ต่างก็ให้ความหมายไว้ดังนี้
    - เลข 3 ได้แก่ พระรัตนตรัย คือ แก้วทั้ง 3 ประการ
    - เลข 5 อาจจะหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
    - เลข 7 น่าจะหมายถึง โพชญงค์ 7 (คุณเครื่องแห่งความสำเร็จ)
    - เลข 9 คนไทยถือว่าเป็นเลขดี มีความก้าวหน้าเป็นต้น โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหมายถึง มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1

     ฉะนั้น การจะถวายฉัตรให้แก่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ชั้นสูง หรือถวายเศวตฉัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงก็ตาม คงจะถวายไปตามลำดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชประเพณีมาแต่โบราณ

     ส่วนอานิสงส์การถวาย "ร่ม" หรือ "ฉัตร" นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย การถวายร่มหรือถวายอาสนะ เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

     โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระภัททิยะ ได้เกิดในตระกูล "ศากยราช" เมื่อออกบวช (ออกบวชพร้อมพระอานนท์) แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า "เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง" ตามประวัติเล่าว่า ชาติก่อนท่านได้เคยถวายอาสนะเป็นต้น ด้วยอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง 500 ชาติ เพราะตามธรรมดาคนทั่วไปมักจะเกิดสลับชาติกัน บางชาติเป็นคนธรรมดา บางชาติเป็นบุคคลสูงศักดิ์ อย่างนี้ เป็นต้น

อานิสงส์ของการถวายฉัตร

เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ

 1. เราไม่รู้สึกหนาว
 2. ไม่รู้สึกร้อน
 3. ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
 4. เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย
 5. ไม่มีจัญไร
 6. อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
 7. เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
 8. เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)

     เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึงม่มีแก่เรา กรรมทั้งปวงที่เราทำแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป

 

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 312

เมื่อวานนี้ 389

สัปดาห์นี้ 2163

เดือนนี้ 8672

ทั้งหมด 704493