โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลา...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 32 เล่ม   * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตท...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธาน เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     กองทุนจัดสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญสร้างพระประธาน (แบบพระพุทธชินราชจำลอง หรือแบบปางมารวิชัย) หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ และหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎก ไม้สักอย่างดี เพื่อนำไปถวายแก่วัดที่ขาดแคลน โดยทางกองทุนฯ จะหาวัดที่มีความขาดแคลน พร้อมทั้งพาท่านไปทำพิธีถวายยังวัดที่ขาดแคลนนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งใจไว้ bhuda thumb

     ทางกองทุนฯ มีพันธมิตรที่เป็นโรงหล่อพระ และช่างหล่อพระที่มีฝีมือ และมีจิตศรัทธาร่วมหล่อพระโดยที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อเข้าในโครงการถวายพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกแก่วัดที่ขาดแคลนนี้ จึงทำให้ได้ราคาที่ถูกลง ในขณะที่คุณภาพและฝีมือยังคงดีเยี่ยมอยู่ ทางกองทุนฯ เองก็ไม่ได้แสวงหากำไรจากโครงการนี้เช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินส่วนที่เกินจากการร่วมทำบุญในแต่ละครั้ง ทางวัดจะถวายวัดปลายทางทั้งหมด เพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ ของวัดนั้น ๆ ต่อไป

S 4399134
S 4399132

หมายเหตุ

1. โครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ หรือเป็นหมู่คณะของท่านเอง ทางวัดจะสั่งหล่อองค์พระขึ้นมาตามความต้องการของท่าน และจะดำเนินการพาท่านไปทำพิธีถวายยังวัดที่ท่านเลือกไว้ เป็นรายบุคคลไปครับ

2. ทางกองทุนฯ มีลิสต์รายชื่อ ของวัดที่ต้องการพระพุทธรูป และพระไตรปิฎกอยู่จำนวนหนึ่ง ผู้ที่ต้องการทำบุญสร้างพระพุทธรูป หรือพระไตรปิฎกถวาย สามารถติดต่อสอบถามทางกองทุนฯ ได้โดยตรง ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างบน

3. ท่านสามารถนำพระพุทธรูปที่ท่านสร้างเองมาร่วมโครงการได้ แต่ต้องเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองที่เทหล่อทั้งองค์ 

 

S 4358149S 4358153
พระประธานปางสมาธิ (ซ้าย) / ปางมารวิชัย (ขวา) หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์ๆ ละ 110,000 บาท

S 4358156S 4399145
พระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์ๆ ละ 110,000 บาท
S 4358158S 4399139
พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์ๆ ละ 170,000 บาท

S 4358163
พระอัครสาวก คู่ละ 39,900 บาท

 

พระพุทธรูป พระพุทธชินราชจำลอง

ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก ๓๐ นิ้ว 30,000 บาท 45,000 บาท
หน้าตัก ๔๐ นิ้ว 45,000 บาท 100,000 บาท
หน้าตัก ๕๐ นิ้ว 90,000 บาท 140,000 บาท
หน้าตัก ๖๐ นิ้ว 120,000 บาท 170,000 บาท
หน้าตัก ๗๐ นิ้ว 200,000 บาท โทรสอบถาม
หน้าตัก ๘๐ นิ้ว 270,000 บาท โทรสอบถาม
หน้าตัก ๙๙ นิ้ว โทรสอบถาม โทรสอบถาม
หน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว โทรสอบถาม โทรสอบถาม

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย / ปางสมาธิ ฐานบัว

ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก ๒๙ นิ้ว 23,000 บาท 60,000 บาท
หน้าตัก ๓๙ นิ้ว 35,000 บาท 65,500 บาท
หน้าตัก ๔๙ นิ้ว 75,000 บาท 90,000 บาท
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว 85,000 บาท 110,000 บาท
หน้าตัก ๘๐ นิ้ว 200,000 บาท 280,000 บาท
หน้าตัก ๙๙ นิ้ว โทรสอบถาม โทรสอบถาม
หน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว โทรสอบถาม โทรสอบถาม

พระนาคปรก เจ็ดเศียร แบบเทหล่อทั้งองค์

ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก ๒๙ นิ้ว 60,000 บาท 80,000 บาท
หน้าตัก ๓๙ นิ้ว 90,000 บาท 120,500 บาท
หน้าตัก ๔๙ นิ้ว 150,000 บาท 180,000 บาท
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว 200,000 บาท 280,000 บาท
หน้าตัก ๘๐ นิ้ว โทรสอบถาม โทรสอบถาม

พระอัครสาวก (เทหล่อทั้งองค์)

รูปแบบ องค์ละ คู่ละ
แบบนั่ง 25,000 บาท 50,000 บาท
แบบยืน 20,000 บาท 40,000 บาท

พระไตรปิฏก + ตู้ไม้สัก
(พิมพ์ชื่อเจ้าภาพให้ฟรี , ค่าขนส่งคิดแต่ค่าน้ำมัน)

แบบหนังสือ จำนวนเล่ม ราคา
สำนักพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณ์ 45 เล่ม 14,000
สำนักพิมพ์ มหามงกุฏ 91 เล่ม 24,000
สำนักพิมพ์ ส.ธรรมรักษ์ 99 เล่ม 17,000
ตู้ไม้สักอย่างดี   10,000

ระฆัง ทุกขนาด

แบบ ขนาด ราคา
โทร.สอบถามรายละเอียด - -

S 4358168
S 4358169
S 4358170S 4358171
* รูปงานเทหล่อจากแฟ้มภาพ

S 4358160
S 4358161
ตัวอย่างสลักชื่อเจ้าภาพที่ฐานพระ

 buddha size 01
buddha size 02

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ กรุณาติดต่อแสดงความจำนงค์ โดยเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือโทรมาที่ 094-945-5914 เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. ท่านที่ต้องการเดินทางไปดูวัด ที่จะนำพระประธานไปถวาย (เดินทางไปดูก่อน) ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิและต้องมีเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เดินทางไปด้วย เนื่อง จากที่ผ่านมามีผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แฝงตัวเข้ามาหากินกับทางวัดนั้น ๆ โดยอ้างชื่อกองทุนฯ ดังนั้นทางกองทุน ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนี้ขึ้นมา จึงต้องป้องกันไว้ก่อน

3. หลังจากที่ติดต่อแสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระ ยอดเงินเต็มจำนวน หรือไม่น้อยกว่า 70% ภายใน 3 วัน โดยเดินทางมาชำระด้วยตัวท่านเองที่วัด หรือโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีข้างล่าง (ที่เหลืออีก 30% ชำระในวันที่ทำพิธีเทหล่อ)

4. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาสถานที่จัดทำพิธีที่เหมาะสมได้ ฯลฯ ทางกองทุนฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 วัน

5. ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ตามแต่จุดหมายปลายทาง)

6. ระยะเวลาในการดำเนินการสร้างพระ โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับแบบพระด้วย)

  • พระประกอบ ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 20 วัน
  • พระเทหล่อทั้งองค์ ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 45 วัน

   สาเหตุที่ต้องเก็บมัดจำ 70% เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่มีผลกำไร ราคาพระที่ได้บอกบุญคือราคาต้นทุนของวัสดุที่นำมาหล่อเป็นองค์พระ ทางกองทุนฯ จึงต้องนำปัจจัยตรงนี้ไปจ้างช่างปั้นและขึ้นแบบพระที่จะเทหล่อ รวมทั้งซื้อทองเหลือง เพื่อเตรียมหล่อพระ

   และอีกเหตุผลหนึ่ง คือทางกองทุนฯ ต้องการเจ้าภาพที่แน่นอน เพราะที่ผ่านมามีบางท่านที่บอกจองเป็นเจ้าภาพไว้ แล้วภายหลังมาบอกยกเลิก จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ทำให้ผู้ที่ต้องการทำบุญจริง ๆ เสียโอกาสไป

* ท่านที่ต้องการประกอบพิธีหล่อพระประธาน เป็นการเฉพาะของท่านเอง ทางวัดจัดเตรียมพิธีให้ได้ โดยเพิ่มค่าพิธีการ 35,000 บาท ทั้งนี้เป็นค่าดำเนินการทั้งหมด เช่น พราหมณ์ , เครื่องบูชา บวงสรวง , เตาหล่อ , ฯลฯ โปรดติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ : ราคาข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

     ท่านที่มีความประสงค์จะสร้างพระประธาน เพื่อนำไปถวายแก่วัดที่ขาดแคลน สามารถติดต่อร่วมทำบุญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-550-9777 ไลน์ sarakuntho

wat mahachoke 005

หนังสือพระไตรปิฎก

tripidok x2 icon

รายชื่อผู้ทำบุญเป็นเจ้าภาพ
สร้างพระประธาน และหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน
 

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
1 คุณไพฑูรย์ ธำรงกิตติคุณ และคุณปิยนุช อุ่นใจ
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว
(นำไปถวายเดือนสิงหาคม 2557)
79,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
2 คุณไพฑูรย์ ธำรงกิตติคุณ และคุณปิยนุช อุ่นใจ
สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย และตู้พระไตรปิฎก ชุด 99 เล่ม
(นำไปถวายเดือน กันยายน 2557)
72,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
3

คุณแม่สำลี ดวงรัตน์
นายมงคล - นางนิตยา น.ส.ชุดาภา น.ส.ภัณฑิรา ภัทรกรรม
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว และตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 99 เล่ม 
(นำไปถวายเดือน ตุลาคม 2557)

113,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
4 คุณนพดล 
พระไตรปิฎก 91 เล่ม พร้อมตู้ 2 ชุด
(นำไปถวายเดือนสิงหาคม 2557)
69,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
5 ครอบครัวยศกรณ์ และ ครอบครัวตากเทอดเกียรติ
สร้างพระประธานปางมารวิชัย ฐานบัว หน้าตัก 59 นิ้ว และฉัตรพระประธาน
(เดินทางไปถวายเดือนตุลาคม 2557)
85,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
6 คุณกาลิตา สร้างพระประธานพระพุทธชินราช ๖๐ นิ้ว ถวายวัดป่าเลไลยก์ จ.ขอนแก่น (เดินทางไปถวาย เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗) (ขอถอนตัว)
7 เทหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก ๖๙ นิ้ว, วัดดอนกลาง จ.มหาสารคาม
(๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
251,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
8

คุณไพฑูรย์ ธำรงกิตติคุณ และคุณปิยนุช อุ่นใจ
สร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก 59 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา 3 ชุด
ทำพิธีถวายเดือนพฤศจิกายน 2557

สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก ๖๐ นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก
(ทำพิธีถวายเดือน มกราคม ๒๕๕๘)

130,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
รอเดินทางไปถวาย

140,000 บาท

9 คุณสุนันท์ บุญวิวัฒน์สกุล และครอบครัว
สร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก 59 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก
ทำพิธีเทหล่อในเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
145,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
10 คุณเอกสิทธิ์ วิริยจารี
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก ๓๙ นิ้ว
ทำพิธีเทหล่อ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ (เจ้าภาพเป็นคนขอให้เลื่อนกำหนดการ)
ทำพิธีถวาย เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จ.อยุธยา
75,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
11

ทันตแพทย์หญิงดิษยวดี เกตุทัต และ พลโทยุทธพงศ์ เกตุทัต
สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก หน้าตัก ๓๙ นิ้ว
ทำพิธีเทหล่อในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และทำพิธีถวายภายในเดือนธันวาคม 
เพื่อประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม

---------------------------------------------------

เป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ชุด ๙๙ เล่ม ถวายวัดที่จังหวัดน่าน ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

75,000 บาท
ดำเนินการแล้ว

 

 

 

27,500 บาท
ดำเนินการแล้ว

12 คุณแม่สำลี ดวงรัตน์
นายมงคล - นางนิตยา น.ส.ชุดาภา น.ส.ภัณฑิรา ภัทรกรรม
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก ๖๐ นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก 
(ทำพิธีเทหล่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
135,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
13 คุณกิตติศักดื์ ศรีเจริญ และครอบครัว
สร้างพระประธานองค์รองในอุโบสถ หน้าตัก ๓๙ นิ้ว 
เทหล่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
150,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
14 คุณอุบลรัตน์ ดวงกาณจนา 
สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ฐานบัว
ถวาย ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
70,000 บาท
(ชำระไว้ 70%)
ดำเนินการแล้ว
15 คุณณัฐสุดา เตมียบุตร คุณจิตริน ณัฎฐาชัย
สร้างพระประธานปางมารวิชัย หนัาตัก ๕๙ นิ้ว และพระอัครสาวก พร้อมฉัตร
ทำพิธีเดือนมกราคม ๒๕๕๘
135,000 บาท
(ชำระไว้ 70%)
16 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกพิเศษ แพทย์หญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก ๕๙ นิ้ว และพระอัครสาวก
170,000 บาท
ถวายวัดใน จ.นครราชสีมา

ทำพิธีเทหล่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
มัดจำ 119,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
17 นางสาวกษิรา เขมพิทักษ์และครอบครัว
นางวารุณี เขมพทักษ์และครอบครัว
นายกฤส โประยานีและครอบครัว
นางสาว ทอปัด บรอสวา
นางสาวโศภชา สรวิภูปวร
นายบุณศ์ธาริน-นางภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล และครอบครัว
นางสาวนางสาวภัทรีย์พัฒน์ ภูมินันท์ 
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว (แบบพิเศษ)
และสร้างระฆังใบใหญ่ (30,000 บาท)
ถวายวัดในจังหวัดราชบุรี ทำพิธีเทหล่อเดือนมกราคม 2558
มัดจำ 70,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
18 คุณพิชริดา กิ่งกิจโกศล
(จอง) เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ๔๙ นิ้ว
มัดจำ 65,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
19 นางเตือน พิพิธโภคาและครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช  59 นิ้ว , พระอัครสาวกสาวกยืน
พระไตรปิฎกพร้อมตู้ 1 ชุด และ ระฆังใหญ่ 1 ลูก
ทำพิธีเทหล่อ เดือน มกราคม ๒๕๕๘
มัดจำ 140,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
20 คุณพ่อชำนาญ สร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ๑ ชุด 36,000 บาท
ดำเนินการแล้ว
  คุณถวิล ระวังวงศ์ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 1 ชุด
ถวายวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี
* ดำเนินการแล้ว ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559
25,000 บาท
21
26 ม.ค.59
ครอบครัว ปัญญาสาร
เป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ชุด 99 เล่ม
ทำพิธีถวายเดือน กุมภาพันธ์ 2559
* ดำเนินการแล้ว ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว
27,000 บาท
8 ก.พ.59 พญ. เนตรชนก  พฤฒิสาร
นพ. เฉลิมรัตน์  เพียรพึ่งตน
ดญ. อัลิปรียา  เพียรพึ่งตน
นาง นุสรา อุ่นจิต
นาย สุรศักดิ์ พฤฒิสาร
นาย กิตติศักดิ์ พฤฒิสาร
นส. หทัยชนก พฤฒิสาร
นาง สุจินดา และ นายประสิทธิ์  เพียรพึ่งตน
นส. จุฑาภรณ์  เพียรพึ่งตน
สร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว
นำไปถวาย ต้นเดือน มีนาคม 2559 (ทางเจ้าภาพเลือกวัดเอง)
* นำไปถวาย ต้นเดือน เมษายน 2559  วัด ใน จ.อุดรธานี
185,000 บาท
(มัดจำ 129,500 บาท)
23 คุณแม่ผัน  รักสนิทสกุล
คุณปรีชา - คุณขยัน  รักสนิทสกุล
คุณธนกร รักสนิทสกุล  และคุณจีรวัฒน์  รักสนิทสกุล
คุณมาลัย รักสนิทสกุล  และคุณสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
ครอบครัวพุ่มใจศรี
คุณนวลฉวี เจริญยศ
คุณวีระ เจริญยศ
นาวาเอก (พิเศษ) จตุภูมิ  ตินตะบุระ
เรือเอกหญิง วรดา  ตินตะบุระ
คุณจรุงชัย - คุณณิชาภัทร วรสิทธิ์
คุณศักดิ์กรินทร์  พัฒนะ - คุณทิพวรรณ  รักสนิทสกุล และ ด.ญ. ธนภรณ์  พัฒนะ
คุณสมหมาย  ทวีชาติ - คุณนงค์รักษ์  รักสนิทสกุล
คุณเจนจิรา  เจริญยศ
คุณอภิสร ตินตะบุระ - คุณวรรษมน  อ่วมยิ้ม
คุณชนัญญู  ตินตะบุระ
คุณกษิดิศ  วรสิทธิ์
คุณสุวพัชร  วรสิทธิ์
เป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ชุด 99 เล่ม
ถวายวัดหนองด่าน จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
24    
25    

 

รายชื่อเจ้าภาพ
รับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์
ในรอบนี้ทำพิธีเทหล่อ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ วัดเขานางบวช จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
1 คุณธนปัญญา คุณศรุดา
เป็นเจ้าภาพเทหล่อสมเด็จจักรพรรดิ์ หน้าตัก 60 นิ้ว
ซองทำบุญของลูกๆ จำนวน 3 ซอง (9,300 บาท)

106,420.00
ดำเนินการแล้ว

2 คุณพรเทพ ลีฬหากาญจนา
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 59 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก
175,000.00
ดำเนินการแล้ว
3 คุณดารณี คุณภารดี เพ็ญเจริญ และคุณศิริพร พลายหิรัญ รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ,
ฉัตรพระประธาน และหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 100 เล่ม

(ถวายวัดใน จ.อุทัยธานี)
146,000.00
ดำเนินการแล้ว
4 ท.พ.พัศพงษ์ วงศ์ชินศรี และ น.ส.ชญาภา ครรชิตานนท์
สร้างพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว
175,000.00
ดำเนินการแล้ว
5 ครอบครัว พันธ์คำ และครอบครัว ลีฬหากาญจนา
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก ๕๙ นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ๑ คู่
135,000.00
+40,000.00
ดำเนินการแล้ว
6 คุณสุคนธ์ สินอำพร
สร้างพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 49 นิ้ว
85,000.00
(มัดจำ 50,000)
ดำเนินการแล้ว
7 คุณสุวรา งามสมภาค
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว
135,000.00
ดำเนินการแล้ว
8 ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
สร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก 49 นิ้ว 1 องค์
พระอัครสาวก 1 คู่
ระฆัง 4 กำ 1 ใบ
ตู้และพระไตรปิฏก 1 ชุด  
174,500.00
ดำเนินการแล้ว
 9 นางเซี้ยม มหรรทัศนพงศ์ , นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นางศรินรัตน์ เตียวเจริญโสภา , นส.ธนินท์ธร เตียวเจริญโสภา
นส.ณิชานันท์ เตียวเจริญโสภา , นส.รินทร์ลภัส เตียวเจริญโสภา
สร้างพระประธานปางมารวิชัย 59 นิ้ว และฉัตรพระประธาน
125,000.00
ดำเนินการแล้ว

เจ้าภาพทำพิธีเทหล่อต่างหาก ณ โรงหล่อ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
1 คุณณรงค์รัฐ ภู่วรวรรณ
สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๗๐ นิ้ว (ลงรักปิดทอง 165,000)
พร้อมฉัตรพระประธาน

และพระอัครสาวก ๑ คู่ และโต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙ ฝังมุก ๑ ชุด
(เพิ่ม)ทำบุญสร้างระฆัง ๑ ใบ
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว ณ โรงหล่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
494,000.00
2 คุณสุรีรัตน์ นิลวรรณ และครอบครัว
(จองเป็นเจ้าภาพ) เทหล่อพระนาคปรก หน้าตัก ๓๐ นิ้ว

* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว ณ โรงหล่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
90,000.00
3 นางวันดี ศรีเจริญ นายกิตติพงศ์ ศรีเจริญ น.ส.ประภาศรี ศรีเจริญ
นายกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ

สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมอัครสาวก
* ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
175,000.00

ภาพผลงานพิธีเทหล่อพระประธาน ที่ทางกองทุนเป็นผู้จัด

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 323

เมื่อวานนี้ 389

สัปดาห์นี้ 2174

เดือนนี้ 8683

ทั้งหมด 704504