ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ขออนุญาตปรับราคาพระประธานขึ้นอีก 5 - 10% * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วม...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ * โครงการนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 38 เล่ม (ข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2566)      ขอเรียนเชิญ ร่...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น

     ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ”  เพื่อนำไปถวายกับวัดที่ขาดแคลน และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยทางวัดขอให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้าง และหาช่างนำไปติดตั้งกับทางวัด เนื่องจากพระประธานของทางวัด ยังไม่มีฉัตรพระประธาน chattra 001

ซึ่งมีรายละเอียดของวัด และขนาดของฉัตรพระประธาน ที่ทางวัดต้องต้องการ ดังต่อไปนี้

 1. วัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 วัด ทางวัดต้องการฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ เป็นฉัตรทองเหลือง ตอกลาย 5 ชั้น ปิดทองแท้ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 79,900 บาท และมีค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 89,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
 2. วัดในจังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตร 5 ชั้น มีไฟ องค์พระประธานในอุโบสถ มีขนาด 99 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 89,900 บาท และมีค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
 3. วัดในจังหวัดลำพูน ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรทองเหลือง ตอกลาย 5 ชั้น ปิดทอง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 89,900 บาท และมีค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
 4. วัดในจังหวัดเชียงราย ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรเนื้อทองเหลือง ตอกลาย 5 ชั้น ปิดทอง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 89,900 บาท และมีค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 45 วัน
 5. วัดในจังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรเนื้อ 5 ชั้น ปิดทอง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 39,900 บาท และมีค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 49,900 บาทใช้เวลาในการทำ 45 วัน
 6. วัดในจังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรเนื้อทองเหลือง ปิดทอง แกะลายด้วยมือ มีไฟ แบบ 9 ชั้น ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 89,900 บาท มีค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
   
 7. วัดในจังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรเนื้อทองเหลือง ปิดทอง แกะลายด้วยมือ มีไฟ แบบ 9 ชั้น ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 89,900 บาท มีค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
 8. วัดในจังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ เป็นฉัตรผ้า ดิ้นทอง 5 ชั้น ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 69,900 บาท มีค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 79,900 บาท ใช้เวลาในการทำ 60 วัน

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน

 1. แจ้งความประสงค์ต้องการรับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-550-9777 สามารถเพิ่มหมายเลขนี้ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทาง Line ได้
 2. แจ้งวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยเลือกเป็นจังหวัดก่อน รายชื่อวัดจะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ติดต่อหลอกสอบถามข้อมูลวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จนทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้อนกับทางชมรมฯ
 3. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้าภาพ
 4. เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพแล้ว จะต้องชำระค่าสั่งทำเต็มจำนวน ภายในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ โดยการโอนเงินเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 403-5-50695-2 ชื่อบัญชี พระอานุภาพ
 5. ระยะเวลาในการทำ 30-45 วัน โดยนับตั้งแต่ในที่ชำระเงิน
 6. เมื่อช่างทำฉัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทางชมรมฯ จะแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบ เพื่อนัดหมายวันทำพิธีถวาย โดยทางชมรมฯ จะเป็นผู้ประสานงานให้ทั้งหมด
 7. วันทำพิธีถวาย เจ้าภาพสามารถกำหนดวันถวายเองได้ แต่ต้องดูวันสะดวกของทางวัดด้วย


ท่านใดที่ต้องการร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้เลยตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

     เมื่อโอนปัจจัยแล้ว รบกวนแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่ร่วมทำบุญให้ทางชมรมฯ ได้ทราบด้วย โดยแจ้งเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-550-9777 สามารถเพิ่มหมายเลขนี้ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทาง Line ได้

ความหมาย และอานิสงส์ของการถวายฉัตรพระประธาน

     คำว่า "ฉัตร" สามัญชนหมายถึง "ร่ม" แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์ เป็นต้น เรียกกันว่า "เศวตฉัตร" ตามพระราชประเพณีเรียกกันว่า "เครื่องสูง" เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศ สำหรับผู้ที่ควรแก่การ    ยกย่องเชิดชู เช่น การถวายเศวตฉัตร 7 ชั้น ให้แก่ สมเด็จพระพี่นางฯ เป็นต้น
    ตามธรรมเนียมของคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อว่าตัวเลขที่เป็นมงคล ต่างก็ให้ความหมายไว้ดังนี้    - เลข 3 ได้แก่ พระรัตนตรัย คือ แก้วทั้ง 3 ประการ    - เลข 5 อาจจะหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์    - เลข 7 น่าจะหมายถึง โพชญงค์ 7 (คุณเครื่องแห่งความสำเร็จ)    - เลข 9 คนไทยถือว่าเป็นเลขดี มีความก้าวหน้าเป็นต้น โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหมายถึง มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1
     ฉะนั้น การจะถวายฉัตรให้แก่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ชั้นสูง หรือถวายเศวตฉัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงก็ตาม คงจะถวายไปตามลำดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชประเพณีมาแต่โบราณ
     ส่วนอานิสงส์การถวาย "ร่ม" หรือ "ฉัตร" นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย การถวายร่มหรือถวายอาสนะ เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
     โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระภัททิยะ ได้เกิดในตระกูล "ศากยราช" เมื่อออกบวช (ออกบวชพร้อมพระอานนท์) แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า "เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง" ตามประวัติเล่าว่า ชาติก่อนท่านได้เคยถวายอาสนะเป็นต้น ด้วยอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง 500 ชาติ เพราะตามธรรมดาคนทั่วไปมักจะเกิดสลับชาติกัน บางชาติเป็นคนธรรมดา บางชาติเป็นบุคคลสูงศักดิ์ อย่างนี้ เป็นต้น

อานิสงส์ของการถวายฉัตร

เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ

 1. เราไม่รู้สึกหนาว
 2. ไม่รู้สึกร้อน
 3. ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
 4. เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย
 5. ไม่มีจัญไร
 6. อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
 7. เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
 8. เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)

     เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึงม่มีแก่เรา กรรมทั้งปวงที่เราทำแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป

รายชื่อเจ้าภาพ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นายสุทธิโชติ​ สุรวัฒนาวรรณพร้อมครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญฉัตรพระประธานหน้าตักประมาณ 5 เมตร ที่สุพรรณบุรี
500.00
  นายไมตรี แย้มจินดา 1,827.00
  เพ็ญจันทร์ กองมณีประดิษฐ์ 100.00
  ภินัท ปทุมานนท์ 300.00
  วัชราภรณ์ บัวผัน  3,000.00
  นส ชญาศา วงษ์เอี่ยม ,นายไชยศักดิ์ อัชฌาสัย
ครอบครัว นส บุญธิดา ใจบุญ
ครอบครัว นส.สรวีย์ โตแก้ว
ครอบครัว นส.อุบล อินทรอ่อน
ครอบครัว  นส.ศิราณี โพธิ์สุวรรณ
ครอบครัว นส.ปรียาณี ประสบเนตร
ครอบครัว นส นภัส โสภณพิเชษฐ์ 
500.00
  คุณแม่ทองใหม่  อุปสาร
นายเชษฐ์  สุขสมเกษม
นางอัจฉรา  สุขสมเกษม
ด.ญ.ธนัตชนก  สุขสมเกษม
ด.ญ.ธัญกมล  สุขสมเกษม
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 7 วัด 
7,000.00
  นส.เกสรา  สิริปุณยสถิต 300.00
  ธัชพล ธนากรโรจน์รุ่ง  2,999.00
  ลวิตรา อาจหาญศรี (เชียงใหม่)  500.00
  คุณธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์(เชียงใหม่)  1,000.00
  สายทิพย์ เจนตระกูลโรจน์  27,930.00
  น.ส. กนิษฐภัทณดา อินทรวิรัตน์ และครอบครัว  100.00
  คุณศิริวรรณ วงษ์สวาท  100.00
  ดวงเดือน แซ่ฮ้อและครอบครัว 500.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช  1,000.00
  นางชุติมา บัตรเจริญ และครอบครัว 1,000.00
  เสรี กัณฑ์โรจน์ และครอบครัว 799.00
  ฐานุตร์ ขุนทอง
นางชม้อย จิตร์ประพัตร์ 
300.00
  นางปุญชรัศมิ์ อภิสิทธิ์   1,000.00
  อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี 1,000.00
  ประจวบ. มีวันดี 500.00
  ดร.นภัสสรณ์ สุพัฒน์อัญพร 300.00
  สัญญา ศรีเพชรพูล 100.00
  รุ่งระวี เตชะคุณากรกุลและครอบครัว 150.00
  ธีระยุทธ ขาวศิริ 100.00
  นายอมร  เนคิพิพัฒน์ 500.00
  นายอมร  เนคิพิพัฒน์ 300.00
  ฐานุตร์ ขุนทอง
ชม้อย จิตร์ประพัตร์ 
500.00
  มณีวรรณ  สุวรรณกาฬ 499.00
  กรศศิร์. วกุล ไพ่นาคราช
ฮานาคิมิ กรรวี มอร์แรนท์
ทิม จอลน์ มอร์แรนท์ 
2,059.00
  ธัญญรัศม์ อนันต์กาญจนกิจ 500.00
  สุนิติ บุณยมหาศาล
รับเป็นเจ้าภาพวัดที่นครปฐม
มัดจำ 45,843 บาท
45,843.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 200.00
  ณัฐจารี วิรุฬห์กิจโกศล  1,000.00
  นางสาวนิธินันท์ หาญอาษา  500.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.เชียงใหม่ 200 บาท
200.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.สุพรรณบุรี 200 บาท
200.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.มหาสารคาม 200 บาท
200.00
  นางสาวประไพร จันทะจร และครอบครัว 300.00
  ประภาพร วีระวุฒิปกรณ์ 200.00
  คุณแม่ละเมียด แสงย้อย 200.00
  น.ส.วริษรา จงเจริญ 200.00
  ทวีพร ศิวดุลย์  2,915.00
  นางเกศินี อิทธิชัยวัฒนา
นางสาวธิดาทิพย์ ปรีชาเลิศพิริยะ
นายเชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ
ด.ช. พศิณ ปรีชาเลิศพิริยะ
ด.ช. ศิวคุณ ปรีชาเลิศพิริยะ
อุทิศให้ นายประธาน ปรีชาเลิศพิริยะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร ถวายให้กับวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
56,905.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรถวายวัดที่จังหวัดนนทบุรี 
59,900.00
  ดลวรรธนีย์ เรืองฯ 100.00
  ธีรเมศร์ นิติจรรยาวงศ์  500.00
  กมลนิตย์ ปัตตพงศ์ 200.00
  พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ
นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ
ร่วมทำบุญ สร้างฉัตร 2,000 บาท
2,000.00
  วรรณวิมล เพชรจำรัส  100.00
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต 50.00
  1.บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
2.นาง อริฐาย์ ศิระอมรรัศม์
3.นาย ภัคเมศฐ์ ศิระอมรรัศม์
4.ดญ. อัญรินทร์ ศิระอมรรัศม์
5.ดญ. ลลิภัสร์ ศิระอมรรัศม์
6.ดช.เมธวัจน์ ศิระอมรรัศม์
7.ดช. ณัติวัชร์ ศิระอมรรัศม์
ขอรับเป็นเจ้าภาพสร้าง ฉัตร 9 ชั้นถวายวัดที่จังหวัดนครปฐม 89,000 บาท (มัดจำ70%) และวัดอื่นๆ อีก 8 วัดๆละ 959 บาท (7,672 บาท ) 69,972 บาท
69,972.00
  ณัฐธยากาญจน์ ฉิมอิ่ม
อุทิศให้คุณพ่อประจวบ ฉิมอิ่ม 500 บาท
500.00
  สุริโย 200 บาท 200.00
  นางดวงจันทร์ นันผาด 500 บาท 500.00
  คุณจิดาภา โอฬาร์ชนเเละครอบครัว 69,900 บาท 69,900.00
  วีรเดช ทัดโกสุม พร้อมด้วยครอบครัว 300 บาท 300.00
  นวลพรรณ ชื่นประโยชน์ 1000 บาท 1,000.00
  ระเด่น เข็มทอง 500 บาท 500.00
  นาย จิตรกร พุทธิมา
นางสาว กัญจนาพร กลิ่นเกษร 99 บาท
99.00
  นส.ปัญญาทิพย ธัมมะวงษ์ 10,000 บาท 10,000.00
  คุณ​จันทน์​จิ​รา​
เอกอารี​จิตต์​ เพื่อตนเอง
บรรพชน​ และพี่น้อง
ลูก​หลาน
คุณศิรินท​ร์พร
ยงเลิศ​ฤทธิ์
เพื่อตนเอง​ และบรรพชน 900 บาท
900.00
  คุณจอมพจน์ วงษ์สุพิทักษ์ 500 บาท 500.00
  อรปภา โกเมธวรภัทร 218 บาท 218.00
  ฉัตรชฎา พูละแม 100 บาท 100.00
  ชาย สุวรรณชาติ 500 บาท 500.00
  นายวีรชัยโฆษิตชัยยงค์ 999 บาท 999.00
  คุณวงศ์-วิไลรัตน์-รุ่งโรจน์-พิมพ์-ธนพันธ์ จงผดุงสัตย์ และ ครอบครัว 210 บาท 210.00
  นางสาวสายรุ้ง  สามภูศรี ร่วมเป็นเจ้าภาพฉัตรที่จังหวัดนนทบุรี 2,000 บาท 2,000.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 500.00
  นายจารุภัทร มชรา 119 บาท 119.00
  คุณสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์  210 บาท 210.00
  ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 99 บาท 99.00
  นายจอมพจน์ วงษ์สุพิทักษ์ 1,000 บาท 1,000.00
  นายศุภชัยและนางเพชรรัตน์  น้อยวัฒนา 500 บาท 500.00
  นางสาวชนิดา วนะภูติ 400 บาท 400.00
  นายธัชนนท์​ พุ่มโภคัย
ร่วมบริจาค​ สร้างฉัตรพระประธาน 500 บาท
500.00
  นายธัชนนท์​ พุ่มโภคัย
ร่วมบริจาค​ 200​ บาท​
200.00
  คุณโรจน์
มัดจำสั่งทำฉัตร 9 ชั้น ปิดทองถวายวัดที่จังหวัดนนทบุรี เป็นจำนวนเงิน 41,930 บาท
41,930.00
  คุณจอมพจน์ วงษ์สุพิทักษ์ 500 บาท 500.00
  นางสาว ยชฌ์ชัญญา ญาณชยเวชช์ 5,700 บาท  5,700.00
  ด.ต.สุพิพัฒน์ สำเภาพ่อค้า
จ.นครราชสีมา 599 บาท
599.00
  นายจอมพจน์ วงษ์สุพิทักษ์ 1,000 บาท 1,000.00
  นันทวัน อัจฉริยพล 500 บาท 500.00
     
     
     
     
     

 


S 13754391S 13754395S 13754392S 13754393S 13754396S 13754397
S 13754398S 13754399
S 13754400S 13754401
S 13754402S 13754403
S 13754404
S 120127545S 120127547
S 120127548
S 120127549
S 120127552S 120127554
S 120127555S 120127556

 

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 237

เมื่อวานนี้ 309

สัปดาห์นี้ 808

เดือนนี้ 7526

ทั้งหมด 911813