โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

เปิดสั่งจองพระประธานราคาพิเศษ พระประธาน พระพุทธชินราช ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 129,000 บาท พระประธานปางมารวิชัย/ปางสมาธิ ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดห...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางช...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อมา ใน จ.มุกดาหาร

     ขอแจ้งกำหนดการนำหนังสือพระไตรปิฎก ไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในจังหวัดศรีสะเกษ ทางชมรมฯ จะนำไปถวายให้กับทางวัดในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2564 เมื่อถวายให้กับทางวัดเรียบร้อย ทางชมรมฯ จะจัดส่งใบอนุโมทนาบ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ซึ่งในขณะนี้พระประธานของทางวั...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

ดูผลงานทั้งหมด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลาร่วมทำบุญแล้ว

     ขอเรียนเชิญร่วม ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2564 เพื่อนำไปซื้อผ้ากฐินและหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่ติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฏกมากับทางชมรมฯ ในแถบจังหวัดภาคอีสาน/ภาคใต้ จำนวน 5 วัด ซึ่งใช้งบประมาณ ในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 49,990 บาท katin2564

S 9871388

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ผ้ากฐิน จะเป็นผ้าไตรจีวร เนื้อผ้ามัสลิน ตัดเย็บแบบ 9 ขันธ์ ตะเข็บคู่ 2 ชั้น ความยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท
 2. หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สักอย่างดี จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 38,500 บาท
 3. ค่ารถขนส่ง ผ้ากฐิน/หนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือไปที่วัด 8,000 บาท

กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน วันที่ 6,14 พฤศจิกายน 2564 หรือวัดที่เจ้าภาพสะดวก กำหนดปิดรับเป็นเจ้าภาพวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของวัดที่จะนำไปทอดถวาย

(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

 1. วัดที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 วัด ใช้งบในการรับเป็นเจ้าภาพ 49,990 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 2. วัดที่ จังหวัดยโสธร จำนวน 1 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 49,990 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 3. วัดที่ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัด ใช้งบในการรับเป็นเจ้าภาพ 49,990 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 4. วัดที่ จ.อุดรธานี จำนวน 1 วัด ใช้งบในการรับเป็นเจ้าภาพ 49,990 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 5. วัดที่ จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 วัด ใช้งบในการรับเป็นเจ้าภาพ 49,999 บาท

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพ

 1. แจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด โดยแจ้งเป็นจังหวัด ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด ทางชมรม จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น เพื่อป้องกันพวกหลอกถามข้อมูลของวัด จากทางชมรมฯ เพื่อนำเอาไปใช้ประโยชน์ จนทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพกฐิน ซ้อนกับทางชมรมฯ
 4. เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ทางเจ้าภาพจะต้องโอนปัจจัย เต็มจำนวนตามที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละวัด ภายในวันที่ตกลงบอกรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ารับเป็นเจ้าภาพแน่นอน และทางชมรมจะได้รีบแจ้งให้กับทางวัดทราบ ว่ามีเจ้ากฐินแล้ว
 5. วันทำพิธีทอดกฐินในโครงนี้ ทางเจ้าภาพสามรถกำหนดวันเองได้ แต่ต้องเป็นหลังวันที่ 5 พ.ย 2564จะเป็นผู้กำหนดวันเอง
 6. วันทำพิธีทอดกฐิน ทางเจ้าภาพสามารถ เดินทางไปทำพิธีทอดกฐินที่วัดปลายทางได้
   

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ไม่ออกนาม (อ) รับเป็นเจ้าภาพวัดที่จังหวัดอุดรธานี  49,990.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ล) รับเป็นเจ้าภาพวัดที่จังหวัดสกลนคร  49,990.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ก.) รับเป็นเจ้าภาพวัดที่จังหวัดชุมพร  49,999.00
  ทวีพร ศิวดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพวัดที่จังหวัดยโสธร  50,500.00
     
     
     
     

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งรับเป็นเจ้าภาพได้ที่

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

 line qrcode 2020

อานิสงส์การทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

 1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
 2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
 3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
 5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
 6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
 7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดใน
   

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

ก่อนกล่าวถวายผ้ากฐิน ตั้งนโม 3 จบ ว่า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 1)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 2)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 3)
อิมัง มะยัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินะ- จีวะระทุสสัง / สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ สังโฆ /
อิมัง /สะปะริวารัง /กะฐินะจีวะระทุสสัง / ปะฏิคคันหาตุ /ปะฏิคคะ-เหตตะวา จะ /อิมินา ทุสเสนะ /กะฐินัง/ อัตถะรัตตุ/ อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะจะ ฯ

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (ไทย)

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้น-รับแล้ว / จงกรานกฐิน / ด้วยผ้าผืนนี้ / เพื่อ-ประโยชน์ / เพื่อความสุข / เพื่อมรรคผล-นิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน-เทอญฯ

S 9871392
S 9871390S 9871391

S 10879030
S 10879031 
S 10879032
S 10879033
S 10879034

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 144

เมื่อวานนี้ 277

สัปดาห์นี้ 144

เดือนนี้ 10070

ทั้งหมด 641758