โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

เปิดสั่งจองพระประธานราคาพิเศษ พระประธาน พระพุทธชินราช ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 129,000 บาท พระประธานปางมารวิชัย/ปางสมาธิ ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดห...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางช...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อมา ใน จ.มุกดาหาร

     ขอแจ้งกำหนดการนำหนังสือพระไตรปิฎก ไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในจังหวัดศรีสะเกษ ทางชมรมฯ จะนำไปถวายให้กับทางวัดในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2564 เมื่อถวายให้กับทางวัดเรียบร้อย ทางชมรมฯ จะจัดส่งใบอนุโมทนาบ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ซึ่งในขณะนี้พระประธานของทางวั...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

ดูผลงานทั้งหมด

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอระฆังมากับทางชมรมฯ ในแถบจังหวัดอุบลราชธานี สุพรรณบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ และ นครพนม โดยทางวัดจะนำระฆังไปแขวน เพื่อตีบอกเวลาทำวัตรเช้า ทำวัตรย็น และเวลาออกบิณฑบาตร ให้พระภิกษุได้ทราบ

     โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 วันทำพิธีถวายระฆัง ที่วัดปลายทาง เจ้าภาพสามารถมาร่วมทำพิธีถวายที่วัดปลายทางได้ bell10

S 26550311S 15269908
S 15269909
S 15269910

รายละเอียดของวัดที่จะนำระฆังไปถวาย

 1. วัดที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ศาลาการเปรียญ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 22,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท 
 2. วัดที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำขึ้นไปเพื่อนำไปแขวนไว้ที่หอระฆัง แทนใบเดิมที่แตกชำรุด ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 1,000 บาท  
 3. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่วิหาร ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 35,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท  
 4. วัดที่จังหวัดสกลนคร จำนวน ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ศาลาการเปรียญ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 22,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท  
 5. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ศาลาการเปรียญ/หอสวดมนต์ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท
 

หมายเหตุ .. ระฆังที่นำไปถวาย จะเป็นระฆังเนื้อสำริดแท้ เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาลกว่าระฆังที่วางขายตามหน้าร้านทั่วไป เพราะทางชมรมฯ สั่งเทหล่อจากโรงงานที่รับทำระฆังโดยตรง ระฆังจึงมีเสียงที่ไพเราะ ดังกังวาล และมีอายุการใช้งานนานกว่า ระฆังทั่วๆไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง

 1. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ
 2. เลือกวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยให้เลือกเป็นจังหวัด ส่วนชื่อวัดจะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้ว
 3. ชำระยอดเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าขนส่ง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแต่ละวัดในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 4. ระยะเวลาในการทำและระยะเวลาในการขนส่งไปที่วัด จะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 20-30 วัน
 5. หมายเลขบัญชีในการโอนชำระเงิน ให้โอนมาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
  เลขที่บัญชี 405 - 816933-1
 6. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ และผู้ที่สั่งทำระฆังกับทางชมรมฯ เท่านั้น
 7. ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำระฆังจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ เนื่องจากทางชมรมฯ ต้องการให้ทางวัดได้ระฆังสำริดที่ดีไปใช้ ระฆังที่นำมาจากที่อื่น อาจมีส่วนผสมและมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
 8. เจ้าภาพท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร จากทางวัด เพื่อไปลดหย่อนภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท และจะจัดส่งให้หลังจาก ที่นำระฆังไปถวายให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้ว
 9. วันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพจะเป็นคนกำหนดวันเอง แต่อาจจะมีการเปลื่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางวัด
 10. ถ้าทางชมรม ไม่สามารถหล่อระฆังได้เสร็จตามกำหนด หรือ ไม่สามารถนำระฆังที่สั่งทำ ไปส่งมอบให้กับวัดปลายทาง และ ไม่สามารถนำพาคณะเจ้าภาพไปถวายระฆังที่วัดปลายทาง ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ภายใน 10 วัน ยกเว้น มีเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และ ประกาศห้ามเดินทางของทางราชการ

 อานิสงส์ถวายระฆัง

 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ชื่อเสียง ดังขจรไกล
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ตำแหน่งหน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. ทุกครั้งที่ระฆังถูกตี  เจ้าภาพก็จะได้อานิสงค์ผลบุญทุกครั้ง

     การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล

     การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวกัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช
ด.ญ.ณัฐสินี แสงพินิจ
นางเอนก เนียมน้อย
500.00
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท 11,500.00
  เหนือนารถ มั่นคงโตพันธุ์
ฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์
ชนันต์ธร มั่นคงโตพันธุ์
โตสิทธิ์ มั่นคงนิธิหิรัญ 
1,999.00
  นางจันทวรรณ ชื่นทรวง
นางสาวภัทรา แสงพยัพ
นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ
นางสาวสุธิดา ภมรบุปผาชาติ
นางสาวณัฐณรี ภมรบุปผาชาติ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ
ถวายวัดที่ จ.นครพนม 11,900 บาท
11,900.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ  38,900.00
  คุณ ธวัลรัตน์ กองไตรพูนศิริ และครอบครัว 514.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  - คุณจันทวรรณ ชื่นทรวง 1,000 บาท
- นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ 7,402 บาท
- ชาญชัย-สุปราณี พลังธนสุกิจ 2,000 บาท
- บริษัท มีทรัพย์ ค้าวัสดุ 14 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
5,000 บาท
พี่วิ 99
- น้องแอม 100
- สา 100
- พี่อ้อย 199
15,900.00
  น.ส.นุชจรีย์ ลีลาศ และครอบครัว 500.00
  น.ส. เบญจวรรณ มลีรัตน์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จังหวัดนครพนม
13,000.00
  นภษร พิศเพ็ง 50.00
  ประณาลี โอชภัทร ธนาภิรดี 100.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  นางสาวยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล พร้อมครอบครัว 89.00
  นางพรทิพย์ บุญเกียรติบุตร
นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
บจก.แพนคัสตอมส์
บจก.ซี.พี.บี ทรานสปอร์ต
รับเป็นเจ้าภาพ ถวายวัดที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
35,900.00
  นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
นางรัชฎาภรณ์ ปรีชารัชช
นางสมถวิล มานะดี
นายคงศักดิ์ มานะดี
รับเป็นเจ้าภาพถวายวัด จ.นครพนม 
11,900.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  จักริน พรหมมินทร์ 500.00
  ปาริฉัตร จันทร์มา 300.00
  นาย อานนท์ ภักดีพงษา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ  
22,000.00
  กุลจิรา สืบสัจจวัฒน์
ณชิตา ผานิมิต
มีฉัตร ผานิมิต
กำพล ศุภลักษณ์เมธา
ฉัตรา ศุภลักษณ์เมธา
พิมพ์นารา ศุภลักษณ์เมธา
นิศาชล สิ่วไธสง
สุภาพ ประสพบัว
กมล สิ่วไธสง
ธนโชติ สิ่วไธสง
สร้างถวายวัดในจังหวัดนครพนม 1 ใบ 
20,000.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 100.00
  Mr. Graham Lausch
นาง ปุณยนุช แกร์รี่
Ms. June lausch
นาง ทา ขำเขมร
ด.ช. แฮร์รี่ ฤทนที หม่อมประเสริฐ
น.ส.ปภัสรา หม่อมประเสริฐ
ด.ญ.ไอญา เมลาณี หม่อมประเสริฐ
นาย ณัฐวุฒิ หม่อมประเสริฐ
นาง มานพ จันทร์ทรัพย์ 
27,900.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 500 บาท
500.00
  พรศิริ​ จรูญสกุลวงศ์และครอบครัว​ 550.00
  นายพงษ์ศักดิ์ นางณัฏฐ์ศศิ นายธีรพงษ์ นายธีรพรรณ อนุพันธ์  และครอบครัว  2,000.00
  มาโนชณ์ เหลืองวรพันธ์ 500.00
  นางสาว อาภา พูนศรีรัตน์  599.00
  คณญา แก้วรัตนศรี
พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
300.00
  อธิวัฒน์ ชุมบุญกุล และอิสรา สุวรรณดี
รับเป็นเจ้าภาพระฆัง ถวายวัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
33,590.00
  คุณอลิสา อินทเสนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด  1 ใบ 
59,999.00
  นายอภิโชค พงษ์กษัตริย์ 199.00
  นายธนกร พงษ์กษัตริย์
นางธนวรรณ พงษ์กษัตริย์
น.ส.ปิยาพร พงษ์กษัตริย์
199.00
  นางสุชาดา รักค้า 199.00
  น.ส.ปฐพร แสงอุไร 199.00
  นายสันติ แสงอุไร
นางสุนีย์ แสงอุไร
100.00
  วรรษมน สุวรรณวัฒนาและทองทิพย์ พัวเจริญ 119.00
  นางสาวนิชา เก่งสาริกัน 99.00
  วราวรรณ ผลเจริญศรี   1,000.00
  สยุมพร น้อยสุวรรณ พร้อมครอบครัว 399.00
  นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
รับเป็นภาพสร้างระฆัง 6 กำ ถวายวัดที่จังนนทบุรี 1 ใบ  
46,900.00
  น.ส.รสริน. สุขโต  2,000.00
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 157

เมื่อวานนี้ 277

สัปดาห์นี้ 157

เดือนนี้ 10083

ทั้งหมด 641771