โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลา...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 32 เล่ม   * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตท...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธาน เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

เงื่อนไขความรับผิดชอบ ของทางชมรม ในกรณีที่เจ้าภาพขอยกเลิก เพื่อขอเงินคืน

 1. ต้องเป็นเหตุ ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด ของทางชมรม และมีผลทำให้ไม่สามารถ เทหล่อ และ ส่งมอบพระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ได้ทันตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ ยกเว้น เหตุที่เกิดจาก สภาพอากาศ อุบัติเหตุระหว่างขนส่งและ ความผิดพลาดของทางเจ้าภาพ
 2. พระพุทธรูป/ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรมที่สั่งทำ ไม่ตรงตามแบบและตรงตามจุดประสงค์ ที่ได้ตกลงกันไว้
 3. ถ้าเป็นกรณี ที่วัดปลายทางมีปัญหา และเป็นวัดที่ทางกองทุนจัดหาให้ทางวัดไม่รับถวาย พระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ที่เจ้าภาพสร้างกับทางชมรม ในกรณีนี้ ทางชมรม จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ ให้ภายใน 30 วัน ถ้าครบกำหนดแล้ว ทางชมรมยังหาวัดใหม่ ให้ไม่ได้ จะทำเรื่องคืนเงินให้
 4. ทางชมรม จะรับผิดชอบ คืนเงินให้ ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาแล้วเท่านั้น


ขั้นตอนในการขอเงินคืน

 1. แจ้งชื่อ เบอร์โทร ของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ และ แนบเอกสารการโอนเงิน
 2. แจ้งรายละเอียดของพระพุทธรูป ที่ได้สั่งทำไว้
 3. แจ้งหมายเลข บ/ช ที่จะให้โอนเงินคืน
 4. ทางชมรม จะโอนเงินคืนให้ ภาย 30-45 วัน
 5. ช่องทางในการแจ้ง มี 2 ช่องทางเท่านั้น ทางไลน์ ไอดีไลน์ sarakuntho
  หมายเหตุ ไม่รับแจ้งทาง sms

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 295

เมื่อวานนี้ 389

สัปดาห์นี้ 2146

เดือนนี้ 8655

ทั้งหมด 704476