เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ที่คุณณัฐพงศ์ และครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัด จะนำพระประธาน ไปประดิษฐานไว้ทีศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งกำลังทำการก่อสร้าง อยู่ในขณะนี้ การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรม ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

s 000026

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ที่ คุณนุชชนก ประทุมศิริ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัด จะนำไปประดิษฐาน ไว้ที่อุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ได้กราบสักการะ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 14311445

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ที่ คุณกฤษณา ตาคำ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัด จะนำไปประดิษฐาน ไว้ที่อุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ได้กราบสักการะ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 14311439

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์บึงไชยวัฒนาราม จ.พิจิตร เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ รูปเหมือน หลวงพ่อเงิน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่คุณมีชัยและครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทาง สำนักสงฆ์ โดยทางสำนักสงฆ์ จะนำ พระทั้ง 2 องค์ ไปประดิษฐานไว้ที่วิหารดิน ซึ่งกำลังทำการก่อสร้าง อยู่ในขณะนี้ การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานทั้ง 2 องค์ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรม ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

s 000013s 000017

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดบ้านแดงน้อย จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน และ ระฆัง มากับทางชมรม เนื่องจากทางวัดได้สร้างศาลาการเปรียญ เสร็จแล้ว แต่ยังไม่มีพระประธาน ที่เป็นเนื้อทองเหลือง และ ระฆังเนื้อสำริด ทางชมรมจึงได้ประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพให้ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สตาพร(พระประธาน) และ คุณจันทร ศรีสุรักษ์ (ระฆัง) รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

S 13500421

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดอ่างคำ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน และ ระฆัง มากับทางชมรม เนื่องจากทางวัดได้สร้างศาลาการเปรียญ เสร็จแล้ว แต่ยังไม่มีพระประธาน ที่เป็นเนื้อทองเหลือง และ ระฆังเนื้อสำริด ทางชมรมจึงได้ประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพให้ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี  ครอบครัวอุดมวิริยะเสรี และ ครอบครัวศรีสุรักษ์ (ระฆัง) รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

S 13492266

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับ สำนักสงฆ์วัดดงบาก จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน และ ระฆัง มากับทางชมรม เนื่องจากทางวัดได้สร้างศาลาการเปรียญ เสร็จแล้ว แต่ยังไม่มีพระประธาน และ ระฆังทางชมรมจึงได้ประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพให้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ์  รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

S 13492256

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน มากับทางชมรม เนื่องจากทางวัดได้สร้างศาลาทำบุญเสร็จแล้ว แต่ยังขาดพระประธานที่เป็นเนื้อทองเหลือง ทางชมรมจึงได้ประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพให้ โดยมี คุณพัฒนา ศรีสุรักษ์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย  ส่งมอบเมื่อวันที่ 12 ก.พ 2563

 S 26067084

อ่านเพิ่มเติม...

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1 เพื่อนำ”พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว” ส่งมอบให้กับ คุณฐานียกัลยณ์ และครอบครัว  ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ที่สั่งทำพระพุทธชินราชองค์นี้ โดยทางเจ้าภาพ ได้มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง และทำพิธีเทหล่อให้ ในวันทำพิธีเทหล่อ ทางเจ้าภาพได้เดินทาง มาทำพิธีด้วยตนเอง ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

S 12607506

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี เพื่อนำ หลวงปู่ทวด เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่ครอบครัวของ คุณสมศักดิ์ เตรียมตั้ง รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมาย ให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ซึ่งองค์นี้ เป็นองค์ที่ 3  ที่ทางเจ้าภาพให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการ จัดสร้างให้ โดยทางชมรม คิดค่าทำในราคา องค์ละ 30,000 บาท

S 12533763 1

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ” เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่ครอบครัว ของ ท่านพลโท.โสรัจ ธีรเนตร รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย โดยมอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์พระประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดที่ชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ ด้วยครับ

S 23920692 

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ”วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี “ ครอบครัว ของ เรือเอก น.พ.เอกลัคณ์ นางกอบแก้ว พ.ต.อ.วรวัฒน์ และ นายอัชวิน ธรรมสุนทร เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย การส่งมอบพระประธาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานได้นำเข้าไปประดิษฐ ไว้ที่ศาลาการเปรียญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้มอบหมายและไว้วางใจ ให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

s 15

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 332

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 717

เดือนนี้ 8136

ทั้งหมด 547400