ผลงานของเรา

Prev Next

พิธีทอดกฐิน ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

     24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็น...

พิธีทอดกฐิน ที่วัดป่านาขมิ้น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

     24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่านาขมิ้น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็นเ...

พิธีทอดกฐิน วัดโพธิ์ชัย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

     25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์ชัย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็นเจ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 4 องค์ ส่งมอบให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อนำ”พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก-ปางห้ามสมุทร...

ส่งมอบพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขน...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 1 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 1 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิ...

ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่วัดใหม่ป่าห้วยลึก จ.นครปฐม

     ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดใหม่ป่าห้วยลึก จ.นครปฐม ส่งมอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือไม้สัก ให้กับวัดพระพุทธบาทคีรีวันเขาพลิก จ.นครราชสีมา

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดพระพุทธบาทคีรีวันเขาพลิก (วัดบนเขา) จ.นครราชสีมา เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ...

ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ โดยมีครอบครัว ของอำนวย รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย โดยทางคณะเจ้าภาพ ได้มอบหม...

พิธีถวายพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ ราชรถบรรทุกศพ พร้อมโลงเย็น ให้กับ วัดป่าแสงจันทร์ จังหวัดนครพนม

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าแสงจันทร์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคุณศรคม กิจประสาน(เจ้าภาพ...

ส่งมอบพระนอน เนื้อทองเหลือง ขนาดความยาว 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง” เพื่อนำ “พระนอน เนื้อทองเหลือง ขนา...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ปางอุ้มบาตร ขนาดความสูง 2.15 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำ”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ปางอุ้มบ...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับสำนักสงฆ์ จรัมอะเรา จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับสำนักสงฆ์ จรัมอะเรา จ.นครพนม โดยมีคณะเจ้าภาพ ของคุณนิตยา พุทธิ...

ส่งมอบพระประธานเชียงแสน ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณสลิล จารุจินดา และ ...

ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดเขาพระ จ.สระบุรี

     ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ ”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่วัดเขาพระ จ.สระบุรี ...

ส่งมอบ โลงเย็นและราชรถบรรทุกศพ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำโลงเย็นและราชรถบรรทุกศพ ที่คุณศรค...

ส่งมอบพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ปิดทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี

     ส่งมอบ“พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ปิดทอง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่คุณบุษยา พิทักษ์ และคณะ  ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ ส่ง...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านทึง จ.สุพรรณบุรี

     ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ “พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10 ของคุณอรจิรา ชุมวิสูต...

ส่งมอบพระนาคปรก หน้าตัก 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดบุญจิราธร จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดบุญจิราธร จ.อุบลราชธานี ” เพื่อนำ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมให้กับ วัดป่ามหาศาล จ.ร้อยเอ็ด

     ส่งมอบ ”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว”  พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมให้กับ วัดป่ามหาศาล จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งทางวัดได้ติดต่อ...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก อย่างดี ให้กับวัดสว่างอารมณ์ จ.นครพนม

     พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก อย่างดี ให้กับวัดสว่างอารมณ์ จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่ขาด...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดป่าเวฬุวัน จ.อุดรธานี

     ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” ให้กับ “วัดป่าเวฬุวัน จ.อุดรธานี” การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร...

ส่งมอบฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดทองโข อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร

     ส่งมอบฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดทองโข อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี คุณกฤษณะ ทองสกุล รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด และ ทางเจ้าภาพ...

พิธีถวายพระประธานในวิหาร พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     พิธีถวายพระประธานในวิหาร  พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณร...

ส่งมอบพระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 9 ให้กับเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม” เพื่อนำ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม” เพื่อนำ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธเมตตา แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดไร่มะม่วง อ.ชะอ่ำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธเมตตา ...

ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” พระประธานในอุโบสถ ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” พระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด และ คณะ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 9 หน้า 10 ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดบ้านกร่าง จ…

     ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 9 หน้า 10 ของ ครอบครัวทองทัพ และ ครอบครัวอึ้งพิพัฒนพงศ...

ส่งมอบพระประธาน และพระบูชา ให้กับเจ้าภาพ ที่ สำนักสงฆ์ วัดบ้านสี่เหลี่ยม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ วัดบ้านสี่เหลี่ยม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อส่งม...

ส่งมอบสมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาาราม จ.ระยอง

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ของทางชมรมสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบกมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาาราม...

ส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย พระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง และ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก…

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่พุทธอุทยาน อีสานเขียว บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อนำพระประธานปาง...

ส่งมอบพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบัพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบัพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี  เพื่อนำ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านห้วยบูรพา จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านห้วยบูรพา จ.ศรีสะเกษ  เพื่อนำพ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 5 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสันติธรรม จ.ชัยภูมิ เพื่อนำหนั...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่สร้า...

จัดส่ง ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง ให้กับเจ้าภาพที่ จ.พิษณุโลก โดยทางรถไฟ (เจ้าภาพรอรับที่สถานีปลายทาง))

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อนำฉัตรเงิน ฉัตรทอง ที่คุณยศพันธ์ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ...

ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดสุวรรณตะไล

     วันที่ 16 มิ.ย 2563 ตัวแทนของทางชมฯ  ได้เดินทางไปที่ วัดสุวรรณตะไล เพื่อนำโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง  ที่คุณธันยา ...

ส่งมอบพระพิฆเนศ เนื้อทองเหลือง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับลูกค้า

     ส่งมอบพระพิฆเนศ เนื้อทองเหลือง ประดับเพชร  ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับลูกค้าที่ได้สั่งทำและเทหล่อไว้กับทางชมรม  การส่งมอบเป็นไปด้วย...

กำลังดำเนินการ พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก หรือ 80 นิ้ว ของเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก หรือ 80 นิ้ว ของครอบครัวโสชาลี กำลังอยู่ในขั้นตอน ของการขัดและทำสี ช่างจะใช้เวลาในการ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับทางเจ้าภาพที่สั่งทำ

     วันนี้ ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดวิสุทธารัตนาราม กรุงเทพ เพื่อนพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว”...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่บ้านของเจ้าภาพ เขตบางแค กรุงเทพ ...

ส่งมอบ พระพุทธรูป ประจำวัน เนื้อทองเหลือง จำนวน 8 องค์ ให้กับ วัดสีระมัน จ.ระยอง

     ส่งมอบ พระพุทธรูป ประจำวัน เนื้อทองเหลือง จำนวน 8 องค์ ให้กับ วัดสีระมัน จ.ระยอง การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุกา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อไปร่วมงานทำพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใ...

พิธีอุปสมบท ของผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าภาพ ไปร่วมทำพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้อ...

ส่งมอบพระประธาน หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อส่งมอบพระประธาน หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้า...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ ต.ไม้เค็ค จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสี...

พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดสุวรรณตะไล(วัดเด่น) จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดสุวรรณตะไล(วัดเด่น) จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ...

พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่...

ส่งมอบพระประธาน พระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ที่คุณฝ...

ส่งมอบ พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อนำ พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่คุณนิ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดตาโก๋ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดตาโก๋ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินรา...

ส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย และพระประธานแบบเชียงแสน หน้าตัก 29 นิ้ว 2 องค์ ให้กับทางสถานปฏิบัติธรรม ใน จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อ ส่งมอบ พระประธาน ปางมารวิชัย และ พระป...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต  โดย คุณHokkien Pichai J&nbs...

พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดนาห้วย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

     พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดนาห้วย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัว ร.ต.ต.ถาวร ทองแกมแก้ว...

ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิทอง พร้อมเครื่องตั้ง ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปราจีนบุรี

     ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิทอง พร้อมเครื่องตั้ง ที่ เรือเอก นพ.เอกลัคณ์ และครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ให้กับวัดหนองจรเ...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร วัดท่าศาลา จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดท่าศาลา จ.ชัยภูมิ เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดค...

ส่งมอบพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดประสงค์พัฒนา จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดประสงค์พัฒนาจ.นครราชสีมา เพื่อนำพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อนำพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ท...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางประธานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดพระนอน จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดพระนอน จ.เพชรบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางประธานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สระบุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 ...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนา...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ...

พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ รูปเหมือน หลวงพ่อเงิน ให้กับ สำนักสงฆ์บึงไชยวัฒนาราม จ…

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์บึงไชยวัฒนาราม จ.พิจิตร เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดบ้านแดงน้อย จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดบ้านแดงน้อย จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดอ่างคำ จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดอ่างคำ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน และ ร...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับ สำนักสงฆ์วัดดงบาก จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับ สำนักสงฆ์วัดดงบาก จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน มากับทางชมรม เนื่องจากทา...

ส่งมอบระฆัง สำริด ขนาด 6 กำ ให้กับ วัดศรีทรงธรรม จ.สุพรรณบุรี

     ส่งมอบระฆัง สำริด ขนาด 6 กำ ให้กับ วัดศรีทรงธรรม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอระฆัง มากับทางชมรม โดยมีครอบครัว ของคุณเสาวณีย์ พานิชชีวะ...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1 เพื่อนำ”พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาด หน้าต...

ส่งมอบ หลวงปู่ทวด เนื้อทองเหลือง รมดำ หน้าตัก 30 นิ้ว วัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี เพื่อนำ หลวงปู่ทวด เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดหน้าตัก...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 23 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ” เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช เ...

ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี

     ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ”วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี “ ครอบครัว ของ เรือเอก น.พ.เอกลัคณ์ นา...

ส่งมอบ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ  ได้เดินทางไปที่ คณะ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำพระแก้ว...

ส่งมอบและถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรมได้เดินไปที่ วัดกก(วัดร้าง) จ.ปทุมธานี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว...

ส่งมอบ พระประธาน”ปางมารวิชัย” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดศรีเจริญธรรม จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรี...

ส่งมอบ พระประธาน”ปางประทานพร” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ให้กับวัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ว...

พิธีถวาย พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ที่วัดใน กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดนิมมานรดี (บางแค) กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบและร่วมทำพิธีถวาย พระพุ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดสามัคคีธรรม จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ให้แก่เจ้าภาพ ที่วัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพ...

ส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่ สำนักสงฆ์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางนาค...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ที่ วัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย (สุ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 2 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแค...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็ก ปางนาคปรก หน้าตัก 12 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็ก ปางนาคปรก เนื้อทองเหล...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสุวรรณาราม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ นันทาธรรมสถาน อ.แม่ริม.จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ “นันทาธรรมสถาน อ.แม่ริม.จ.เชียงใหม่ “ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 การส่งมอบเป็...

ส่งมอบตู้หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ชุด 91 เล่ม (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา

     ส่งมอบตู้หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ชุด 91 เล่ม (มหามกุฏราชวิทยาลัย) ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา และ เป็นวัดที่ยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎก การ...

พิธีถวายพระประธาน ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม

     พิธีถวายพระประธาน ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา โดยมีครอบครัวก้องเกียรตินคร รับ...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเพิ่มพัฒนาราม จ.มหาสารคาม เพื่อนำพระพระพุทธชินราช ขนาดหน้...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.สกลนคร

     เมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 29 นิ้ว เรือนแก้ว ฐานประดับพลอยและกระจก ให้กับเจ้าภาพ

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนของทางกองทุน ได้เดินทาง ไปที่บ้านของคุณนิสารัตน์ (ลูกค้า) เพื่อส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 29 ...

ส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ...

ส่งมอบ พระพุทธเมตตา หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับสถานปฏิบัติธรรมไร่เมลิษา จ.ลำปาง

     ส่งมอบ พระพุทธเมตตา  หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ สถานปฏิบัติธรรมไร่เมลิษา จ. ลำปาง โดยทาง คณะจักรกลหนัก รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ และ ทางคณ...

ถวายพระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (อารามหลวง) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อทำพิธีถวายพระพ...

ส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม (พระประธานในอุโบสถ) วัดป่าบงหลวง จ.เชียงราย

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าบงหลวงจ.เชียงราย เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม (พระประธานในอุโ...

จัดส่ง ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง 9 ชั้น ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้จัดส่ง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง 9 ชั้น ให้กับเจ้าภาพ(คุณอวยพร) ที่สั่งทำ ที่ จ.ภูเก็ต โดยจัดส่งให้ ทา...

พิธีอุปสมบท ให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพไปร่วมทำพิธีอุปสมบท ให้ผู้ที่ต้อ...

ส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ความสูง 1.85 เมตร ให้กับวัดป่าบ้านตาด (วัดหลวงตามหาบัว)

     วันนี้ เวลา 7.30 น ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.อุดรธานี เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ความสูง 1.85 เมตร ให้กับวัดป่าบ้านตาดหรือ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.อยุธยา

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2562 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.อยุธยา เพื่อส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับครอบค...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดดอนแก้วไตรรัตนาราม ใน จ.เชียงใหม่

     เมื่อเวลา 8.00 น ของวันนี้ ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปถึง ที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบ พระประธาน “พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ...

ส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร ให้กับวัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด

     ส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร ให้กับวัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด หมายเหตุ..ครอบครัวคุณนิ่ม รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ก...

ถวายผ้ากฐิน และบริวารกฐิน ให้กับวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม

     ถวายผ้ากฐิน และบริวารกฐิน ให้กับวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล และอยู่ในเขตทุรกันดาร ในครั้งนี้ครอบครัวของคุณปา...

พิธีถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 9 วัด ที่ จ.นครพนม

      พิธีถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 9 วัด ที่ จ.นครพนม โดยทางกองทุน ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ ให้ช่วยนิมนต์พระแต่ละวัดที่ยังไม่มีเจ้...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 59 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่วัดใน จ.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 29 ต.ค0 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไป จ.สุรินทร์ เพื่อส่งมอบ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด...

พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 70 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว และ พระอัครสาวก เตรียมส่งมอบให้กับเจ้าภาพ

     พระประธาน ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก 70 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว และ พระอัครสาวก ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำไปส่งมอบให้กับเจ้าภาพท...

พิธีถวายพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร) ให้กับ วัดบัพโต

     พิธีถวายพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร) ให้กับ วัดบัพโต โดยทางครอบครัวของคุณฟ้า รับเป็น...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับสำนักสงฆ์สุพีรอนวนาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

     พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับสำนักสงฆ์สุพีรอนวนาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านเหล่าเรือ จ.ร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านเหล่าเรือ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช ฐา...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ที่ทำบุญในโครงการ เป็นเจ้าภาพ...

พิธีถวายพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับวัดทุ่งขุนหลวง จ.พัทลุง

     พิธีถวายพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในครั้งนี้ทางเจ้าภาพได้นำไปถวายให้กับวัดทุ่งขุนหลวง จ.พัทลุง พิ...

ส่งมอบพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จะนำไปถวายที่ จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 20 นิ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ สำนักสงฆ์ราชสีห์วนาราม จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณไพจิตร รัตนานนท์ เดินทางไ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 2 รูป ที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อร่วมพิธีอุปสมบท ให้กับผู้...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.พัทลุง

     ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ (คุณสุดา พึ่งแสงโชติช่วง) ที่ จ.พัทลุง ซึ่งทางเจ้าภาพได้ติดต่อสั่งทำทางโทรศัพท์ โดยมอบหมา...

หลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 3 เมตร แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ทำสีมันปู พร้อมส่งมอบ

     หลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 3 เมตร แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ทำสีมันปู ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบให้กับคณะเจ้าภาพที่ จ.สุราษฎร์ธานี ...

พิธีถวายระฆัง สำริด วัดทุ่งกวาง จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง  จ.น่าน เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณวริศรา ต่างศรี ไปท...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ที่ จ.อุดรธานี

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดบัพพโตศิลาอาสน์ 207 หมู่14 บ้านพรหมลิขิต ตำบลหัวนาคำ อำเภอ...

ส่งมอบ พระสิวลี สูง 2.10 เมตร ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จริงๆ แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 3 รูป ที่ จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อร่วมงานทำพิธีอุปสมบท ใ...

พิธีถวาย พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับทางวัดใน จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ ของกองบุญสร้างอริยะ นำโดยคุณอรลดา ชลวรและครอบครัว  เดินทางไปที่วัดทุ่งกว...

พิธีถวายพระอัครสาวก พระโมคคัลลา/พระสาลีบุตร ให้กับวัดปากช่องธรรมทาน จ.เพชรบูรณ์

     พิธีถวายพระอัครสาวก พระโมคคัลลา/พระสาลีบุตร ให้กับวัดปากช่องธรรมทาน จ.เพชรบูรณ์ โดย ท่านพลโท ประดิษฐ์ พีชผล และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให...

พิธีถวายพระประธาน โต๊ะหมู่บูชา ระฆัง และเทียนพรรษา ให้แก่วัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ ของนายณัฏฐชัย จรัสรัชวานิชและนางสาวกัญจนา โรจนวุฒิพงศ์ เดินทางไปที่วัดป่าห้วย...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ใน จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรม หลวงปู่ขี้เถ้า จ.ระยอง เพื่อส่งมอบพระสิวลี เ...

พิธีถวายพระประธาน พระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ วัดดหนองตำลึง จ.ชลบุรี

     พิธีถวายพระประธาน พระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ วัดดหนองตำลึง จ.ชลบุรี โดยคณะนักเรียน นายเรือ รุ่น 105 รับ...

ส่งมอบ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดความสูง 1.70. เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง รมดำ ข...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง แบบประกอบ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่จรัญสนิทวงศ์

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง แบบประกอบ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่จรัญสนิทวงศ์ โดยทางเจ้าภาพได้ติดต่อ และมอบหมายให้...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว ที่วัดใน จ.ปราจีนบุรี

     วันนี้.. ตัวแทนของทางกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว ของท่า...

พิธีถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ให้กับทางวัดใน จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพของคุณศิริ  เกษมจิตวัฒนและครอบครัว เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อทำพ...

พิธีถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ให้กับทางวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพของคุณศิริ  เกษมจิตวัฒนและครอบครัว เดินทางไปที่ วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี เพื่อทำ...

ส่งมอบพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วให้กับเจ้าภาพใน จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ส่งมอบให้กับ”...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ

     ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 1.70 เมตร ให้กับคุณสรรพยา สายใหม่ (เจ้าภาพ) โดยทางเจ้าภาพ จะนำไปถวายให้กับ  “วัดสันตาลเหลือ...

ส่งมอบราชรถแห่ศพให้กับ วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา เพื่อนำราชรถ (รถบรรทุกศพ เ...

ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดที่อยู่ในภาคอีสาน จำนวน 11 วัด

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.นครราชสีมา จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบล...

ส่งมอบพระสิวลี ความสูง 2.50 เมตร ให้กับวัดใน จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดมุตโตธัย จังหวัดชลบุรี เพื่อนำพระสิวลี ความสูง 2.50 เมตร ที่พุทธศา...

พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณเทพฤทธิ์ และครอบครัว เดินทางไปที...

พิธีถวายพระประธานปางเปิดโลก แบบทรงเครื่อง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ที่วัดใน จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณนฤดี กฤตตินันท์ และครอบครัว เด...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่ จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย ฐานบัว ขนาดหน...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่ จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดอัมพวัน อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งมอบพระประธาน...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าธรรมจารี จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำพระพุทธชินราช ขนาดหน้...

ส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับทางวัดป่าพรหมยาน

     เมื่อวันเสาร์ที่  6 ก.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช จำนวน 2 รูป ณ วัดใน จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น  ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทนเ...

เตรียมส่งมอบ พระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ จ.มหาสารคาม

     เตรียมส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่จังหวัดมหาสารคาม โดยทางเจ้าภาพจะนำไปถวายให้กับ วัดป่าธรรมจารี จ.มหาสา...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่ต้องการบวช จำนวน 1 รูป วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ ไปร...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่ จ...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่ จ...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้ก...

ฉัตรพระประธานในอุโบสถ แบบ 3 ชั้นขนาด 50 นิ้ว ของเจ้าภาพใน จ.นครศรีธรรมราช

     ฉัตรพระประธานในอุโบสถ แบบ 3 ชั้นขนาด 50 นิ้ว ของเจ้าภาพที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางเจ้าภาพได้โทรติดต่อและมอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 51 นิ้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิญาน จ.หนองบัวภู

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิญาน จ.หนองบัวภู เพื่อนำ พระพุทธรูปปางมาร...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางชนะมารขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ณ วัดสุวรรณหงษ์ จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสุวรรณหงษ์ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพระพุทธรูป ปางชนะมารขนาดหน้...

มอบพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ณ วัดโพธิ์ธาราม จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดโพธิ์ธาราม อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 5 รูป

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 5 รูป เมื่อวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอ...

พิธีถวายหลวงพ่อโสธร ให้กับวัดที่ จ.นครสวรรค์

     พิธีถวายหลวงพ่อโสธร ให้กับวัดที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะเจ้าภาพ ของนางเยื้อง พ่วงนาค และครอบครัว ได้นำพระพุท...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดดอนแดง จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดดอนแดง จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้า...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ สำนักสงฆ์อ่างคำ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่สำนักสงฆ์อ่างคำ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนา...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

     เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธ...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก พร้อมตู้ ณ วัดบัพพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรราชธานี

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบัพพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรราชธานี เพื่อนำตัวแทนเจ้าภาพ ที่ได้ร่วม...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก พร้อมตู้ ณ วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 12 พ.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ ที่ได้ร่วมกันทำบุญใ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธา...

ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ณ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน พระแก้วมรกตฤดูหน...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ขนาด 39 นิ้ว ให้กับทางวัดไร่มะม่วง จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส) จ.เพชรบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ข...

ส่งมอบพระประธาน หน้าตัก 29 นิ้วให้คณะเจ้าภาพ ที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบพระประธาน...

ส่งมอบพระสีวลี ให้แก่คณะเจ้าภาพ ที่วัดป่าไม้หา จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าไม้ห้า อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1...

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ณ วัดตะโม่ จ.พิษณุโลก

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดตะโม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญในโ...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ณ จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับทางห้างเมกา (Mega) บางนา

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ เมกา (MEGA) บางนา เพื่อส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ชุด 91 เล่ม

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก ...

ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จังหวัดนครสวรรค์

     ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางกองทุน ได้ส่งพระพุทธรูปที่สั่งทำ ไปทางรถไฟต้น...

งานอุปสมบท ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย จำนวน 1 รูป ณ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมงานอุปสมบท ...

พิธีถวายพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก และฉัตรพระประธาน วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของครอบครัวกฤตตินันท์ เดินทางไปที่วัดโพธิ์...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดตะเคียนน้อย จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดตะเคียนน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้กับวัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง จ.สระแก้ว

     ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดบ้านใหม่...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว วัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อพาเจ้าภาพ ไปร่วมงานอุปส...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดใน จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย(สุโขท...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอยหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งมอบพระ...

พิธีถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ณ วัดเขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 9 ก.พ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน และ ตัวแทนเจ้าภาพ(บางส่วน) ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระแก้วมรกต ทั้ง 3 ฤดู ได้เดินทางไป...

ติดตั้งฉัตรพระประธานในอุโบสถ วัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ช่างของทุน เดินทางไปที่วัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรีเพื่อนำฉัตรพระประธานไปติดตั้ง ไว้ภายในในอุโบส...

พิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว ณ วัดอัมพวัน

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนและช่างเทหล่อ ได้เดินทางไปที่วัดอัมพวัน จ.มหาสารคาม  เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชิ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย วัดโพธิ์สุดธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไป...

ถวายพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ให้กับวัดหนองตาเดช จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพของคุณปวริศา ภานุมาศ และครอบครัว เดินทางไปยังวัดหนองตาเดช จ.กาญจนบ...

พิธีเทหล่อพระพุทธรูป จำนวน 2 องค์ ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อ พระพุทธรูป จำนวน 2 องค์ ...

พิธีถวายพระประธานในเจดีย์พระธาตุ ให้กับวัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี

     พิธีถวายพระประธานในเจดีย์พระธาตุ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่ จ.กาญ...

ความคืบหน้า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ (ครอบครัวคุณประกิตเผ่า)

     พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ที่ครอบครัว ของคุณประกิตเผ่า รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับวัดป่าเลไลย์ ช่...

พิธีถวายพระประธานในวิหาร พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ให้กับวัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี

     พิธีถวายพระประธานในวิหาร ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี...

พิธีเทหล่อพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดใน จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพของคุณ ประกิตเผ่า และครอบครัว เดินทางไปที่โรงหล่อพระบางปลา จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทห...

ส่งมอบพระสิวลี ความสูง 1.70 เมตร วัดโพธิ์เขียว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 16 พ.ย 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดโพธิ์เขียว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งมอบพระสิวลี ความสูง 1.70 เมตร ใ...

พิธีถวายพระพุทธชินราชและพระสีวลี ณ วัดบิง จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 23 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อทำพิธีถวายและร่วมขบวนแห่ นำพระพุทธชิน...

แจ้งผลการดำเนินการ โครงการบูรณะพระประธานและพระอัครสาวก ในอุโบสถ ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     ขอแจ้งผลการดำเนินการ โครงการบูรณะพระประธานและพระอัครสาวก ในอุโบสถ ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทางวัดติดต่อเข้ามาที่กองทุน เพื่อขอความช...

ส่งมอบกลองเพล วัดหนองด่าน จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองด่าน จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบกลองเพล ที่ทางกองทุนได้ประชาสัมพั...

ส่งมอบกลองเพล วัดผาแดง จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดผาแดง จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบกลองเพล ที่ทางกองทุนได้ประชาสัมพันธ์...

ส่งมอบพระสิวลี ความสูง 2.5 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา

     ส่งมอบพระสิวลี ความสูง 2.5 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา โดยทางคณะเจ้าภาพ ได้มอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดแหลออนซอนวนาราม จ.ชัยภูมิ

     ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดแหลออนซอนวนาราม จ.ชัยภูมิ ซึ่งคุณวินัสวรรณ รุ่งสว่างและครอบครัว เป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวั...

พิธีทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 1 วัด ที่ จ.ขอนแก่น ทำพิธีทอดเมื่อ วันที่ 4 พ.ย 2561

     พิธีทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 1 วัด ที่ จ.ขอนแก่น ทำพิธีทอดเมื่อ วันที่ 4 พ.ย 2561 คุณธัญญามาศ ไชยโย รับเป็นเจ้าภาพ ...

พิธีทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 5 วัด ที่ จ.นครพนม ทำพิธีทอดเมื่อ วันที่ 13 พ.ย 2561

     พิธีทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 5 วัด ที่ จ.นครพนม ทำพิธีทอดเมื่อ วันที่ 13 พ.ย 2561 คุณทวีพร ศิวดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพ ทั้ง 5 วัด ...

ถวาย พระพุทธรูปยืนพร้อมฉัตร และระฆัง ให้กับสำนักสงฆ์(วัด)ป่าอีเลย์ จ.กาญจนบุรี

     พิธีถวาย พระพุทธรูปยืนพร้อมฉัตร และระฆัง ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม  2561 ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.อุทั...

ถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดหนองกระหนาก จ.กาญจนบุรี

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปท...

ส่งมอบพระอัครสาวก (พระโมคคัลลา/พระสารีบุตร ) วัดโนนยาง จ.ร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง จ.อำนาจเจริญ เพื่อส่งมอบพระอัครสาวก (พระโมคคัลลา/พระสารีบุตร ) ที่ทาง ...

ถวายพระสิวลี ให้กับทางวัดขุนด่าน จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง จ.กาญจนบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณนส.อาริสา ใจดี , นส.กฤตยา...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับ วัดผาแดง

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับ วัดผาแดง ซึ่งคุณขัวญฤดี รอดทอง และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย โดยทางวัดจะนำไปปร...

ขอแจ้ง ความคืบหน้า ในการบูรณะ พระประธานในอุโบสถ และพระอัครสาวกให้กับวัด ที่อำเภอเลาขัวญ จังหวัดกาญจนบุรี

     ขอแจ้ง ความคืบหน้า ในการบูรณะ พระประธานในอุโบสถ และพระอัครสาวกให้กับวัด ที่อำเภอเลาขัวญ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามีท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพทำ...

พิธีถวายระฆัง เนื้อสำริด ขนาด 4 กำ วัดพระขาว จ.อยุธยา

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดพระขาว (หลวงปู่ทิม) จ.อยุธยา เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ นำระฆัง...

ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดคูเมือง

     ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณ...

พิธีถวายพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับวัดผาแดง

     พิธีถวายพระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่ จังหวัดกาญจนบุร...

ถวายพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้วให้กับวัดวังผาแดง จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณบุญส่ง ประสพโชค เดินทางไปที่ว...

พิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ ของครอบครัว ทองเครือ และครอบครัว เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเ...

ถวายพระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     ถวายพระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้วให้กับวัดที่ต้องการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดกาญจนบุรี ...

ถวายตู้พระอภิธรรม พร้อมตาลปัตร ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ที่ จ.นครพนม

ถวายตู้พระอภิธรรม พร้อมตาลปัตร ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ที่ จ.นครพนม ทำพิธีถวายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561      เนื้อเรื่องเดิมของโครงการนี้ ขอเรียน...

ถวายพระประธานในอุโบสถให้กับวัด โพธิ์สุดธาลัย จ.สิงห์บุรี

     ถวายพระประธานในอุโบสถให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุดธาลัย จ...

ถวายหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ไม้สัก วัดศรีชมชื่น อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดศรีชมชื่น อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อส่งมอบและทำพิธีถวายหนังส...

ถวายพระประธานปางมารวิชัย และระฆัง ให้กับวัดใหม่คูเมือง จ.สุพรรณบุรี

     ถวายพระประธานปางมารวิชัย และระฆัง ให้กับวัดที่ต้องการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพ ของบริษัท วี.เอ...

พิธีถวายพระประธาน และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี

     พิธีถวายพระประธาน และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุ...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับวัด ที่เจ้าภาพต้องการนำไปถวาย

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับวัด ที่เจ้าภาพต้องการนำไปถวาย เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน ...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว วัดโกรกสะเดา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว( แบบประกอบ) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้แผนกขนส่งของกองทุน เดินทางไป...

อัญเชิญพระประธาน พระพุทธชินราช และ หลวงพ่อโสธร หน้าตัก 60 นิ้ว ขึ้นประดิษฐาน บนฐานซุกชีในอุโบสถ วัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.มุดาหาร เพื่ออัญเชิญพระประธาน พระพุทธชินราช และ หลวงพ่อโสธร หน้าตัก 6...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 14...

นำส่งดวงตาพระประธาน ให้กับวัดปทุมหนองยาง จ.บุรีรัมย์

     โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บูรณะดวงตาพระประธาน ให้กับวัดปทุมหนองยาง จ.บุรีรัมย์ ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ทางกองทุนขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุก...

ส่งมอบโลงศพและน้ำมันเผาศพ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

     ส่งมอบโลงศพและน้ำมันเผาศพ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางกองทุน ...

วัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร อัญเชิญพระประธานแห่รอบตัวเมือง ให้ชาวบ้านได้อนุโมทนาบุญ

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ชาวบ้านของ วัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร ได้ร่วมใจกัน อัญเชิญ พระประธาน พระพุทธชินราชพร้อมอัครสาวก  และ หลวงพ...

ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร

     ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร  ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว  ให้กับ วัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร  ซึ่งคุณยงยุทธ จานสิบสี่ และครอบครัว เ...

ส่งมอบพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช และพระอัครสาวก ให้กับวัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร

     ส่งมอบพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช และพระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว  ให้กับ วัดภูหินเรือ จ.มุกดาหาร  ซึ่งครอบครัวจานสิบส...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และโต๊ะหมู่บูชา ให้แก่วัดที่ จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปวัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี เพื่อส่งมอบและร่วมทำพิธีถวาย พระพุทธรูป...

พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ และโต๊ะหมู่บูชา วัด ที่ จ.สิงห์บุรี

     พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ และโต๊ะหมู่บชา ให้กับวัดที่ จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทาง...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 4 ศอก (80นิ้ว) และพระอัครสาวก ให้กับวัดป่าอุสภาราม จ.อุดรธานี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.อุดรธานี เพื่อ ส่งมอบพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช ...

พิธีถวายพระปางลีลา และระฆัง ให้กับทางวัดหัวฝาย จ.ลำปาง

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง จ.ลำปาง เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณชุติกาญจน์ นาศรีวงษ์ชัย เดิน...

ถวายพระสิวลี และระฆัง ให้กับทางวัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณชุติกาญจน์ นาศรีวงษ์ชัย ไปทำพิ...

ถวายพระประธานปางมารวิชัย และระฆัง สำนักสงฆ์ป่าอีเลย์ จ.อุทัยธานี

     ถวายพระประธานปางมารวิชัย และระฆัง ให้กับวัดที่ต้องการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพ ของคุณศุภศิริ สร...

พิธีถวายพระประธาน พระพุทธชินราช 59 นิ้ว และระฆัง ให้กับวัดที่ จ.อุดรราชธานี

     พิธีถวายพระประธาน พระพุทธชินราช 59 นิ้ว และระฆัง ให้กับวัดที่ จ.อุดรราชธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช 59 นิ้ว และระฆัง 4 กำ ให้กับเจ้าภาพ

     พระประธาน พระพุทธชินราช 59 นิ้ว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง และ ระฆัง ขนาด 4 กำ สลักชื่อเสร็จแล้ว พร้อมส่งมอบให้คุณนิธิโรจน์ คุณธันยนันท์ ศิริพ...

ถวายพระประธาน ปางมารวิชัย 59 นิ้ว พระอัครสาวก และโต๊ะหมู่บูชา วัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี

     ถวายพระประธาน พระปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว พระอัครสาวก และโต๊ะหมู่บูชา ที่วัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี (นายกุหลาบ แก้วประดิษฐ์ และครอบครัวทอ...

พิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 7 องค์ และ ระฆ้ง 1 ใบถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำเจ้าภาพ จำนวน 7 คณะ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 7 อง...

ส่งมอบตะเกียงน้ำมัน ความสูง 1.40 เมตร จำนวน 4 ชุด ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่จังหวัดบึงกาฬ

     ส่งมอบตะเกียงน้ำมัน ความสูง 1.40 เมตร จำนวน 4 ชุด ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่จังหวัดบึงกาฬ โดยทางเจ้าภาพ จะนำตะเกียงน้ำมัน ไปถวายให้กับวัดที่...

พิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 6 องค์ และ ระฆ้ง 1 ใบถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำเจ้าภาพ จำนวน 5 คณะ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 6 อ...

ส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลาและพระสารีบุตร ที่ จ.เพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ เพื่อส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลาและพระสารีบุตร ที่ทางครอบครั...

ส่งมอบพระนาคปรก ให้กับเจ้าภาพ ที่สั่งทำใน จ.สมุทรสาคร

     ส่งมอบพระนาคปรก ให้กับเจ้าภาพ ที่สั่งทำใน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทางกองทุน ได้ให้ตัวแทนเดินทางไปยัง อ.บ้านแพ้ว เพื่อส่งมอบ...

พิธีถวายพระนาคปรก และโต๊ะรองตั้งไม้สัก 15 กรกฎาคม 2561

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ครอบครัวนาคทัพ ได้นำพระนาคปรกหน้าตัก 29 นิ้ว และโต๊ะรองตั้งพระ ไปถวายให้กับวัดสุนทรสถิต อ.แพ้ว จ.สมุทรสาคร ทางกอ...

ลงรักปิดทองพระประธานปางมารวิชัย ที่ครอบครัว เผ่าพหล สร้างถวายให้กับวัดโกรงเกรงเหนือ จ.พิษณุโลก

     ลงรักปิดทองพระประธานปางมารวิชัย ที่ครอบครัว เผ่าพหล สร้างถวายให้กับวัดโกรงเกรงเหนือ จ.พิษณุโลก หมายเหตุ..พระประธานที่ลงรักปิดทอง เป็นพระพ...

ส่งมอบพระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว วัดโกรงเกรง(เหนือ)

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.พิษณุโลก เพื่อส่งมอบ พระประธานในอุโบสถ พระปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิ หน...

ส่งมอบ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก ของคุณอัยรินทร์ และคณะ

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อส่งมอบ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว...

ถวายหนังสือไตรปิฎก ให้กับวัดขนงพระกลาง จ.นครราชสีมา

      เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพของคุณไน้ แซ่โง้ว เดินทางไปที่ วัดขนงพระกลาง จ.นครราชสีมา เพื่อทำพิธีถวา...

ถวายหนังสือไตรปิฎก ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา วันที่ 8 เมษายน 2561

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพของคุณไน้ แซ่โง้ว และครอบครัว เดินทางไปที่ วัดบ้านนา จ.นครราชสีมา เพื่อทำ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 4 รูป

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุดธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทน...

ถวายระฆังสำริด ขนาด 4 กำ จำนวน 5 ใบ ให้กับวัดที่ขาดแคลน ใน จ.กาญจนบุรี

     ถวายระฆังสำริด ขนาด 4 กำ จำนวน 5 ใบ ให้กับวัดที่ขาดแคลน ใน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตั...

พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดหนองมะสัง จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2561

     พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ขาดแคลน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัดกา...

พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดหนองตาเดช จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2561

     พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่...

พิธีถวายระฆัง ให้กับ วัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

     พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ขาดแคลน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัดกา...

พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดวัดโป่งคอมใต้ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

     พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ต้องการ ใน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวั...

ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธาน วัดโพธิ์สุดธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 25 มิ.ย 61 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ช่างเดินทางไปที่วัดโพธิ์สุดธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำฉัตร ไปติดตั้ง ถวายให้กับพระประธานในอุ...

พิธีเทหล่อระฆัง ขนาด 6 กำ ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพของครอบครัวกรีธาทรัพย์ และครอบครัวอมรเศษฐนันท์ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จังหว...

ถวายพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 49 นิ้ว วัดเกษร จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำคณะตัวแทนเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันทำบ...

พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ต้องการ ใน จ.สิงห์บุรี

     พิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ต้องการ ใน จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัด...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว ของคุณอำนาจ ดอกอุบล และครอบครัว

     ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว ของคุณอำนาจ ดอกอุบล และครอบครัว สร้างถวาย ให้กับวัดคลองตัน อ.บางซ้าย จ.อยุธยา ส่วนวันทำพิธีถวาย ทาง...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่าย

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่วัดคูเมือง จ.สุพรร...

ถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     ถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 5 พ.ค 2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพของคุณภัทรานิษฐ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับวัดเพียรอุดมธรรม จ.นครสวรรค์

     ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับวัดเพียรอุดมธรรม  จ.นครสวรรค์ โดยครอบครัว”คุ้งบรรพต” รับเป็นเจ้...

ส่งมอบพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร) ให้กับวัดคลองตัน อ.บางซ้าย จ.อยุธยา

     ส่งมอบพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร)  ที่ครอบครัวคุณอำนาจ ดอกอุบลและครอบครัว เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ให้กับวัดคลองตัน อ.บางซ้าย...

ถวายฉัตรพระประธาน ให้กับวัดที่ขาดแคลน จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณชลธิชา สมบัติมงคลและคณะ เดิ...

พิธีถวายพระประธาน ถวายระฆังให้กับวัดที่ติดต่อขอมาที่จังหวัดขอนแก่น

     พิธีถวายพระประธาน ถวายระฆังให้กับวัดที่ติดต่อขอมาที่จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน และคณะเจ้าภาพ ท...

พิธีถวายพระประธาน ให้กับวัดที่ติดต่อขอมาในจังหวัดอุทัยธานี

     พิธีถวายพระประธาน  ให้กับวัดที่ติดต่อขอมาในจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองทุน และคณะเจ้าภาพ ของ ท่านพล...

ถวายพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561  เจ้าหน้าที่กองทุนและตัวแทนคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันทำบุญสร้างพระประธาน ได้เดินทางไปที่ วัดชัยสว่าง จ.ขอนแ...

ถวายพระประธานในศาลาการเปรียญ วัดดอนชีปทุมนาวาส

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของกองทุนและตัวแทนคณะเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญ ได้เดินทางไปที่ วัดดอนชีปทุมวนาวาส จ.อุบลราชธา...

ถวายพระประธานองค์เล็ก / หนังสือไตรปิฎก ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2561 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน นำคณะเจ้าภาพของคุณฉัฎธกร เชิดชูกิจกุล เดินทางไปที่ วัดโป่งมะนาว จ.ลพบุรี เ...

ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 39 นิ้ว จ.สิงห์บุรี

     ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับวัดโฉมศรี เพื่อทางวัดจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยากจน เมื่อวันที่ 22 เม.ย 2561 ตัวแทนของ...

ถวายพระประธานในอุโบสถ (สมเด็จองค์ปฐม) ให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ถวายพระประธานในอุโบสถ (สมเด็จองค์ปฐม) ให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้ถวายให้กับวัดโนนสามัคคี จ.เพชรบูรณ์ (ทางวัดติดต่อขอมา) เมื่อวันที่ ...

ถวายพระประธานในศาลาปฎิบัติธรรม จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 13 เม.ย 2561 คุณกิตและครอบครัว(เจ้าภาพ) ได้เดินทางไปที่ วัดฌงค์โค อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อทำพิธีถวาย พระประธาน พระพุท...

ถวายพระประธานศาลาการเปรียญ หน้าตัก 49 นิ้ว

     เมื่อวันที่ 15 เม.ย 2561 คุณสุพิศ วงษ์วินิจและครอบครัว(เจ้าภาพ)ได้เดินทางไปที่ วัดกฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อทำพิธีถวาย พระประธานพ...

ถวายพระสิวลี ให้กับวัดที่ จ.กาญจนบุรี

     ถวายพระสิวลี ให้กับวัดที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ครอบครัว บุญญาวินิจ (เจ้าภาพ) ได้เดินทางไปที่ วัดน้ำมุด จังหวัด...

พิธีถวายพระประธาน ที่ จ.ชัยภูมิ

     พิธีถวายพระประธาน ที่ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ครอบครัวสุคนที และ ครอบครัวบุญลือ ได้เดินทางไปที่ วัดโพนแพง...

พิธีถวายพระประธาน วัดที่ จ.ขอนแก่น

     พิธีถวายพระประธาน วัดที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณโสภิตนภางค์ ชวง ได้เดินทางไปที่ วัดสุนทรสมุทร จังหวัดข...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว

     ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว เมื่อวันพฤหัสที่  9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน ได้เดินทางไปที่ คลอง 5 จ.ปทุมธา...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว

     ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดที่เจ้าภาพต้องการนำไปถวาย เมื่อวันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน ได...

พิธีเทหล่อ พระประธาน 5 องค์ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     พิธีเทหล่อ พระประธาน 5 องค์ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางไปที่โรงหล่อพ...

พิธีเทหล่อพระประธานปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว โรงหล่อพระบางปลา นครปฐม

     เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ครอบครัวทองคำ ได้เดินทางไปที่โรงหล่อพระบางปลา จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธานปางสมาธิ ขนาดหน้า...

ถวายหนังสือมนต์พิธี (สวดมนต์) ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา และวัดที่ต้องการนำหนังสือไปใช้งานจริงๆ จำนวน 4 วัด

ถวายหนังสือมนต์พิธี (สวดมนต์) ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา และวัดที่ต้องการนำหนังสือไปใช้งานจริงๆ จำนวน 4 วัด มีรายละเอียดของวัดตามนี้ ที่พักสงฆ์ พุทธบารมี เลขที่ ...

ภาพงานพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย

     ภาพงานพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย ทำพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่วัดใหม่คูเมือง จ.สุพรรณบุรี จ...

พิธีถวายฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดที่ขาดแคลน จ.สตูล

     พิธีถวายฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดที่ขาดแคลน จ.สตูล เมื่อวันที่ 22 ก.พ 61 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไป อ..หาดใ...

ภาพงานพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพงานพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ จ.ลพบุรี จำนวน 4 รูป ...

ส่งมอบพระสีวลี แก่ครอบครัว บุญญาวินิจ ที่โรงหล่อพระบางปลา

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทางครอบครัว”บุญญาวินิจ” ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางมาที่โรงหล่อพระบางปลา เพื่อมารับ พระสิวลี ที่ได้สั่งท...

ส่งมอบพระประธานพระพุทธชินราชและพระอัครสาวก หน้าตัก 59 นิ้ว ที่ จ.ลำพูน

     ส่งมอบพระประธานพระพุทธชินราชและพระอัครสาวก หน้าตัก 59 นิ้ว ที่ จ.ลำพูน  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ทางกองทุน ได้มอบหมายให...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็กในอุโบสถให้กับวัดที่ติดต่อขอมา

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็กในอุโบสถให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดิน...

พิธีเทหล่อ พระประธาน จำนวน 5 องค์ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     พิธีเทหล่อ พระประธาน จำนวน 5 องค์ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางไปที่โรงหล่อบาง...

พิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ที่โรงหล่อพระบางปลา จ.นครปฐม

     พิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว โดยคุณวีรพล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพทำพิธีเทหล่อ ที่โรงหล่อพระบางปลา จ.นครปฐม พระประธา...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 49 นิ้ว ให้กับวัดที่เจ้าภาพต้องการนำไปถวาย

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 49 นิ้ว ให้กับวัดที่เจ้าภาพต้องการนำไปถวาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน ...

ส่งมอบพระอัครสาวก 27 มกราคม 2561

     ส่งมอบพระอัครสาวก เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ทางกองทุน ได้ส่งมอบพระอัครสาวก ขนาด 30 นิ้ว ให้กับคุณจีรศักดิ์ (เจ้าภาพ) การส่งมอบพระ...

พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ 26 มกราคม 2561

     พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้เดินทางไปที่วัดวิมลภาวนาราม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธ...

พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์

     พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยท่าน พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาล และ คณะนักเรียนนายร้อย รุ่น 47  เป็นเจ้าภาพทำพิ...

ส่งมอบพระนาคปรก หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.สระบุรี

     ส่งมอบพระนาคปรก หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.สระบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ของทางกองทุน ได้เดินทางไปยัง วัด...

พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา

     พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพพระประธาน ของคุณไอยริน แ...

พิธีเทหล่อ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ

     พิธีเทหล่อ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาทางกองทุนได้เดินทางไปที่จุดนัดพบ(วัดเกาะแรต) เพื่อนำคณะเ...

ถวายหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ถวายหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ของกองทุน และคณะเจ้าภาพ ของคุณญาณิศา สุระศ...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 27

เมื่อวานนี้ 485

สัปดาห์นี้ 512

เดือนนี้ 12656

ทั้งหมด 519906